eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/109 20210223 23.02.2021 Inngående brev KPN - litt orientering! Jan-Christer Torvik   her
2020/535 20210223 23.02.2021 Utgående brev Reguleringsplan for Skei Havneområde behandling av forslag til planprogram ARKITEKTKONTORET BLOM AS   her
2021/91 20210223 23.02.2021 Utgående brev Høringsbrev- planstrategi Leka kommune 2021-2023 NÆRØYSUND KOMMUNE m.fl.   her
2021/6 20210223 23.02.2021 Inngående brev Veterinærvaktgruppa i Nærøy vaktdistrikt _ Søknad om stimuleringsmidler 2021 Siv Solstad   her
2020/678 20210223 23.02.2021 Utgående brev Emilsen Fisk AS - Oversendelse av skatteseddel etter retaksering EMILSEN FISK AS   her
2020/678 20210223 23.02.2021 Utgående brev MOWI ASA - Jakobsteinsvika - Oversendelse av skatteseddel etter retaksering MOWI ASA   her
2020/678 20210223 23.02.2021 Utgående brev MOWI ASA - Slokkholmen - Oversendelse av skatteseddel etter retaksering MOWI ASA   her
2020/678 20210223 23.02.2021 Utgående brev MOWI ASA - Steinsflesa - Oversendelse av skatteseddel etter retaksring MOWI ASA   her
2021/113 20210223 23.02.2021 Inngående brev 8/54 - A3 Bygg Eiendom og Utvikling AS A3-BYGG EIENDOM OG UTVIKLING AS   her
2021/114 20210223 23.02.2021 Inngående brev 8/55 - A3 Eiendom og Utvikling AS - Egenerklæring om konsesjonsfrihet A3-BYGG EIENDOM OG UTVIKLING AS   her
2020/678 20210223 23.02.2021 Utgående brev Midt-Norsk Havbruk AS - Oversendelse av skatteseddel etter retaksering Skrosen MIDT-NORSK HAVBRUK AS   her
2020/635 20210223 23.02.2021 Inngående brev Kystverket - Endring av navn på Sysselmannen på Svalbard - behov for endring i kommunale forskrifter om farvannsavgift Kystverket   her
2020/536 20210223 23.02.2021 Inngående brev Sametinget - Informasjon om sametingsvalget Samediggi/Sametinget   her
2021/96 20210223 23.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom ***** ***** *****   her
2021/116 20210223 23.02.2021 Inngående brev Jens Karsten Kjærstad _ Søknad om tilskudd og lån i Innovasjon Norge til bruksutbygging tradisjonelt landbruk JENS KARSTEN KJÆRSTAD   her
2021/116 20210223 23.02.2021 Inngående brev Innovasjon Norge - Bekreftelse mottatt søknad Gunvor Bartnes   her
2021/712 20210223 23.02.2021 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - Presisering av tiltak i voksenopplæringen UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2020/705 20210223 23.02.2021 Inngående brev Arbeidstilsynet - Svar på søknad om samtykke Arbeidstilsynet   her
2020/627 20210223 23.02.2021 Utgående brev 17/2 - Reidun Gudding -melding om vedtak - Dispensasjon til fradeling av tomt til fritidsformål i LNFR a- område Reidun Gudding   her
2020/678 20210223 23.02.2021 Utgående brev Tensio TN AS - Oversendelse av skatteseddel etter retaksering TENSIO TN AS   her
2021/103 20210223 23.02.2021 Utgående brev Ruben Elvebakken - Tilsvar spørsmål Ruben S. Elvebakken - datert 22/2-21 Ruben Sogood   her
2020/678 20210223 23.02.2021 Utgående brev Midt-Norsk Havbruk As - Oversendelse av skatteseddel etter retaksering Kvingra MIDT-NORSK HAVBRUK AS   her
2021/76 20210223 23.02.2021 Utgående brev Jan Erling Pettersen - svar på epost datert 22/2-21 - kommunale avgifter Jan Erling Pettersen   her
2021/103 20210223 23.02.2021 Inngående brev Ruben Elvebakken - Tilsvar spørsmål - kommunedirektøren datert 22/2-21 Ruben Sogood Elvebakken   her
2020/301 20210223 23.02.2021 Inngående brev OKS Trøndelag -SA - Forhåndsvarsel: Årsmøte 29/4-21 OKS TRØNDELAG SA   her
2021/103 20210223 23.02.2021 Utgående brev Tilsvar spørsmål Ruben S. Elvebakken Ruben Sogood   her
2020/656 20210222 22.02.2021 Inngående brev Terje Helmersen /Viggo Haug - Formannskapets behandling av konsesjonssøknad for erverv av landbrukseiendommen gnr 9 bnr 4 og 19 Terje Helmersen m.fl.   her
2021/72 20210222 22.02.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Trøndelag - Horta fuglefredningsområde - avslag på søknad om gjenreising av bygninger på Burøya - Leka kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG   her
2021/119 20210222 22.02.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Trøndelag - Tilskudd til svømming i barnehagen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG   her
2021/103 20210222 22.02.2021 Inngående brev Ruben Elvebakken - svar på kommunedirektørens brev datert 19/2-21 Ruben Sogood Elvebakken   her
2021/712 20210222 22.02.2021 Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet - Rundskriv kommunale smitteverntiltak HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
2021/110 20210222 22.02.2021 Inngående brev Ruben Elvebakken - Forespørsel bygdeliste Ruben Sogood Elvebakken   her
2021/110 20210222 22.02.2021 Utgående brev Ruben Elvebakken - svar på epost om bygdeliste Ruben Elvebakken   her
2021/97 20210222 22.02.2021 Inngående brev Teklit Tesfazgi Keleta - søknad på vikariatet på teknisk og eiendom Teklit Tesfazgi Keleta   her
2021/97 20210222 22.02.2021 Utgående brev Teklit Tesfazgi Keleta - Bekreftelse på mottatt søknad Teklit Tesfazgi Keleta   her
2021/97 20210222 22.02.2021 Inngående brev Odd Jarle Husby - søknad stilling 1 innen teknisk og eiendom v/ Rune Saus Odd Jarle Husby   her
2021/97 20210222 22.02.2021 Utgående brev Odd Jarle Husby - Bekreftelse på mottatt søknad på ledig stilling Odd Jarle Husby   her
2020/154 20210222 22.02.2021 Inngående brev Emilsen Fisk AS - Utbetalingsanmodning - Flytebrygge Gutvik EMILSEN FISK AS   her
2021/105 20210222 22.02.2021 Inngående brev Mariyana Stamenkovic - søknad som ferievikar på PLO i sommer Mariyana Stamenkovich   her
2021/105 20210222 22.02.2021 Utgående brev Mariyana Stamenkovic - Bekreftelse på mottatt søknad Mariyana Stamenkovich   her
2021/76 20210222 22.02.2021 Inngående brev Jan Erling Pettersen - Bestrider Faktura nr. 61039967 - kommunale avgifter Jan Erling Pettersen   her
2021/112 20210222 22.02.2021 Inngående brev Landbruksdirektoratet - produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket LANDBRUKSDIREKTORATET   her
2021/108 20210222 22.02.2021 Inngående brev Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS - tillatelse til å etablere felles flytebrygge på gnr 15 i Leka kommune - Leknes båtforening NORD-TRØNDELAG HAVN RØRVIK IKS   her
2020/68 20210222 22.02.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Trøndelag - oversendelse av klage på vedtak - produksjonstilskudd 2020 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG   her
2020/16 20210222 22.02.2021 Inngående brev Bjørg Aune - signert arbeidsavtale - PLO Bjørg Elin Aune   her
2020/225 20210219 19.02.2021 Inngående brev KPN - Avklaring knyttet til kombinertformål! Jan-Christer Torvik   her
2020/225 20210219 19.02.2021 Utgående brev Arcon - KPN - Avklaring knyttet til kombinertformål! Jan-Christer Torvik   her
2020/225 20210219 19.02.2021 Inngående brev Arcon - Vedrørende tareutredning i forbindelse med felles kystsoneplan - utsatt frist til 1. mars 2021 Jan-Christer Torvik   her
2020/225 20210219 19.02.2021 Inngående brev Arcon - KPN - litt orientering! Jan-Christer Torvik   her
2020/225 20210219 19.02.2021 Inngående brev Arcon - KPN - litt orientering! Jan-Christer Torvik   her
2020/225 20210219 19.02.2021 Utgående brev Arcon - Vedrørende tareutredning i forbindelse med felles kystsoneplan 'Jan-Christer Torvik'   her
2021/118 20210219 19.02.2021 Inngående brev I MDI - Informasjon om utsettelse av avvikling av gammel integrasjonsplattform for overføring av data mellom kommunale fagsystemer og NIR Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
2021/108 20210219 19.02.2021 Utgående brev Leknes Båtforening- Søknad om tillatelse til tiltak - felles flytebrygge Leknessjøen Tore Hagen   her
2021/10 20210219 19.02.2021 Utgående brev Statsforvalteren i Trøndelag - Rapporteringsskjema 2020 - Leka STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG   her
2020/464 20210219 19.02.2021 Inngående brev Leka Opplevelser - Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - ukl, 989767445 Landbruksdirektoratet   her
2020/430 20210219 19.02.2021 Inngående brev Leka kommune - Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - ukl, 944484574 Leka kommune   her
2021/108 20210219 19.02.2021 Utgående brev Rørvik Havn IKS- Oversendelse av søknad om flytebrygge Leknessjøen Leka NORD-TRØNDELAG HAVN RØRVIK IKS   her
2020/225 20210219 19.02.2021 Inngående brev Arcon - KPN - møte om utforming av felles planbestemmelser og -retningslinjer! Jan-Christer Torvik   her
2020/225 20210219 19.02.2021 Inngående brev Arcon - KPN - møte om utforming av felles planbestemmelser og -retningslinjer Jan-Christer Torvik   her
2020/225 20210219 19.02.2021 Inngående brev KPN - møte om taretråling Jan-Christer Torvik   her
2020/225 20210219 19.02.2021 Inngående brev Arcon - Utredning om tareskog! Jan-Christer Torvik   her
2020/225 20210219 19.02.2021 Inngående brev Arcon - Innspill til kystsoneplan Namdal Jan-Christer Torvik   her
2020/225 20210219 19.02.2021 Utgående brev Arcon - Innspill til kystsoneplan Namdal _ gpx-filer Kajakk Jan-Christer Torvik   her
2020/225 20210219 19.02.2021 Utgående brev Arcon - Innspill til kystsoneplan Namdal _ Viktige fiskefelt lokalt Jan-Christer Torvik   her
2020/225 20210219 19.02.2021 Utgående brev Arcon - Innspill til kystsoneplan Namdal _ gpx-filer Kajakk Jan-Christer Torvik   her
2021/97 20210219 19.02.2021 Inngående brev Mahmood Noee - søknad på vaktmester vikariat Mahmood Noee   her
2021/97 20210219 19.02.2021 Utgående brev Mahmood Noee - Bekreftelse på mottatt søknad på stilling Mahmood Noee   her
2020/225 20210219 19.02.2021 Inngående brev Arcon - KPN - litt orientering! Jan-Christer Torvik   her
2021/103 20210219 19.02.2021 Utgående brev Ruben Elvebakken - Tilsvar epost sendt til kommunedirektør Ruben Sogood Elvebakken   her
2020/344 20210219 19.02.2021 Inngående brev KS-Kommunesektorens organisasjon - Avvent signering av databehandleravtale om chat- og chatbot-tjeneste på nav.no KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON   her
2020/656 20210219 19.02.2021 Utgående brev Rogstad - Søknad om konsesjon på erverv av landbrukseiendommen gnr 9 bnr 4 og 19 Lisbeth Rogstad m.fl.   her
2020/656 20210219 19.02.2021 Utgående brev Christian Rogstad - Registrering av konsesjonssak i matrikkelen Christian Rogstad   her
2021/108 20210218 18.02.2021 Inngående brev Leknes Båtforening- Søknad om tillatelse til tiltak - felles flytebrygge Leknessjøen Tore Hagen   her
2021/105 20210218 18.02.2021 Inngående brev Julie Johannessen Vågan - søknad som ferievikar på Leka sykestue og hjemmetjenesten Julie Johannessen Vågan   her
2021/105 20210218 18.02.2021 Utgående brev Julie Johannessen Vågan - Bekreftelse på mottatt søknad Julie Johannessen Vågan   her
2021/713 20210218 18.02.2021 Inngående brev Folkehelseinstituttet - Informasjonsbrev nr. 13 i koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET   her
2021/117 20210218 18.02.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Trøndelag - Informasjon til alle kommuner i Trøndelag om tiltakspakke sårbare eldre 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG   her
2021/39 20210218 18.02.2021 Utgående brev Gravetjenester Jan Erling Pettersen - særutskrift på vedtak om støtte fra kommunalt næringsfond til etablering av landbruksverksted JAN ERLING PETTERSEN   her
2021/66 20210218 18.02.2021 Utgående brev Per T. Johnsen og Kirsti J. Helmersen - Søknad om stimuleringstilskudd Per Torstein Johnsen   her
2021/8 20210218 18.02.2021 Utgående brev Matias Fornes Johansen - Søknad om konsesjon på erverv av landbrukseiendommen gnr 2 bnr 4, 7 og 43 Trond Charles Hiller m.fl.   her
2021/8 20210218 18.02.2021 Utgående brev Matias Fornes Johansen - ang. vedtak i konsesjonssak og registrering i matrikkel 'Gunnar@brattberg.no' m.fl.   her
2021/42 20210218 18.02.2021 Inngående brev AMSO design - Amalie S. H. Sønnesyn - Tillegg til søknad om støtte fra næringsfond - 2021 AMSO DESIGN V/ AMALIE SØNNESYN   her
2021/94 20210218 18.02.2021 Utgående brev Husbanken - signert tildeling - Startlån 2021 Husbanken   her
2021/97 20210217 17.02.2021 Utgående brev Egil Reppen - Bekreftelse på mottatt søknad Egil Reppen   her
2020/639 20210217 17.02.2021 Utgående brev 8/53 - Hus & Hytteplan AS - Søknad om tillatelse til tiltak bygging av fritidsbolig Frøvikveien 192 HUS & HYTTEPLAN AS   her
2021/101 20210217 17.02.2021 Inngående brev 17/65 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter LEKA KOMMUNE   her
2021/105 20210217 17.02.2021 Utgående brev Mary Grace Bordios - Bekreftelse på mottatt søknad Mary grace Bordios   her
2021/13 20210217 17.02.2021 Inngående brev Karla Marie Sende - Trekker søknad på stilling som folkehelsekoordinator pga. annen stilling Karla Mari Sende   her
2020/704 20210217 17.02.2021 Utgående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Informasjon om føringer og krav på avløpsområdet – skjerping av rensekrav og varsel om mulig oppdatering av tillatelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG   her
Ingen tilgang 20210217 17.02.2021 Inngående brev HELFO - Resultat av automatisk kontroll av refusjonskrav som fastlønnet - Lars Bjerrum HELFO   her
2020/665 20210217 17.02.2021 Inngående brev Petter Sandvik - vedrørende innspill til de kommunale avgifter for 2021 Petter Konrad Sandvik   her
2021/103 20210217 17.02.2021 Utgående brev Ruben Elvebakken - svar på henvendelsen til kommunedirektøren Ruben Sogood Elvebakken   her
2021/712 20210217 17.02.2021 Inngående brev Hovedorganisasjonen Virke - innspill til kommunens informasjon om smitteverntiltak HOVEDORGANISASJONEN VIRKE   her
2021/4 20210217 17.02.2021 Inngående brev Landbruks- og matdepartementet - Endring av bærekraftforskriften § 5 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET   her
2021/45 20210217 17.02.2021 Inngående brev Namdal Regionråd - Ny dato for Namdalstinget Namdal Regionråd   her
2020/135 20210216 16.02.2021 Inngående brev Karl Petter Haugen - Varsel om igangsetting av arbeid på landbruksvei Karl Petter Haugen   her
2021/4 20210216 16.02.2021 Inngående brev Justis- og beredskapsdepartementet - Høring - utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET   her
2020/490 20210216 16.02.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Trøndelag - Innvilget erstatning for avlingssvikt 2020 - grovfôr - Erna Karin Johansen - Leka 4/1 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG   her
2021/103 20210216 16.02.2021 Inngående brev Ruben Elvebakken - henvendelse til kommunedirektøren Ruben Sogood Elvebakken   her
2021/712 20210216 16.02.2021 Inngående brev Helsedirektoratet - Helsedirektoratets dialog med bruker- og pårørendeorganisasjoner om koronasituasjonen HELSEDIREKTORATET   her