eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/620 20201019 19.10.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - informasjon om innsending av IPLOS-melding til KPR for 2020 HELSEDIREKTORATET   her
2020/172 20201019 19.10.2020 Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet - Høring – Program for vaksinering mot covid-19 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
2020/222 20201019 19.10.2020 Inngående brev Konsek Trøndelag IKS - Innkalling med sakspapirer - ekstraordinært møte i representantskapet 26/10-20 KONSEK TRØNDELAG IKS   her
2020/154 20201019 19.10.2020 Inngående brev Leka Sjøfiske - søknad om bedriftsstøtte, og støtte til mindre investeringer produktutvikling på grunn av Covid-19 pandemien LEKA SJØFISKE VIDAR FURRE   her
2020/142 20201019 19.10.2020 Inngående brev Nord-Trøndelag jordskifterett - rettsbok 12.10.2020 NORD-TRØNDELAG JORDSKIFTERETT   her
2020/622 20201019 19.10.2020 Inngående brev Solveig Engan - Søknad om brøyting og strøing av vei Solveig Anita Engan   her
2020/612 20201019 19.10.2020 Inngående brev Silje Hansen - søknad på ledig stilling Silje Terese Hansen   her
2020/541 20201019 19.10.2020 Inngående brev Nærøysund kommune - Oversendelse av Nærøysund kommunes innstilling til Leka kommune - Søknad om fradeling av boligtomt på Leka - Svein Aardahl - 9/16 NÆRØYSUND KOMMUNE   her
2020/341 20201016 16.10.2020 Inngående brev Leka Bygdekvinnelag - Innspill til idrett og anleggsplan Bitte Eli Lerseth   her
2020/574 20201016 16.10.2020 Utgående brev Leka graveservice, Gravetjenester Jan Erling Pettersen, Paulsen Maskin, F.& T. Tankrens - Anbud vintervedlikehold kommunale veger Gutvik, brøyting og strøing Gravetjenester Jan Erling Pettersen (j-er-p@online.no) m.fl.   her
2020/574 20201016 16.10.2020 Utgående brev Paulsen Maskin - Anbud vintervedlikehold kommunale veger Gutvik, brøyting og strøing thomas.markussen@paulsenmaskin.no   her
2020/341 20201016 16.10.2020 Inngående brev Leka Museumslag - Innspill til idrett og anleggsplan LEKA BYGDEMUSEUM   her
2020/576 20201016 16.10.2020 Inngående brev Brønnøysundregistrene - Løsøreregisteret - Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2020 Leka kommune BRØNNØYSUNDREGISTRENE HAVNEGATA   her
2020/342 20201016 16.10.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Dialogmøter med kommunenes miljø- og utviklingsarbeid på landbruksområdet 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/497 20201016 16.10.2020 Inngående brev Landbruksdirektoratet - Endring i egenerklæringsskjemaene om konsesjonsfrihet, LDIR-360 og LDIR-356, og endringer i konsesjonsmodulen LANDBRUKSDIREKTORATET   her
2020/510 20201016 16.10.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Fordeling av skjønnsmidler for 2020 Trøndelag - anmodning om utbetaling av tilbakeholdte midler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/285 20201016 16.10.2020 Inngående brev Folkehelseinstituttet - Informasjonsbrev nr. 1 - koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET   her
2020/172 20201016 16.10.2020 Inngående brev Barne- og familiedepartementet - Høring - forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET   her
2020/617 20201016 16.10.2020 Inngående brev Namsos kommune - Vertskommuneavtale mellom Leka og Namsos kommune om legevaktstelefon NAMSOS KOMMUNE   her
2020/618 20201016 16.10.2020 Inngående brev Namdal Rehabilitering - innkalling til rehabiliteringsopphold NAMDAL REHABILITERING IKS   her
2020/619 20201016 16.10.2020 Inngående brev Namdal Rehabilitering - innkalling til rehabiliteringsopphold NAMDAL REHABILITERING IKS   her
2020/615 20201015 15.10.2020 Inngående brev 17/2 - Reidun Gudding - Søknad om dispensasjon til fradeling av tomt til fritidsformål Reidun Gudding   her
2020/574 20201015 15.10.2020 Utgående brev Gravetjenester Leka - Vedrørende tilbud på vintervedlikehold kommunale veger Gutvik Oddvar Aardahl   her
2020/264 20201015 15.10.2020 Utgående brev Protokoll for anskaffelser tilstandsrapport kommunale bygninger SWECO NORGE AS AVD STEINKJER m.fl.   her
2020/341 20201015 15.10.2020 Inngående brev Leka kommune teknisk - Innspill til idrett og anleggsplan Annette Pettersen m.fl.   her
2020/612 20201015 15.10.2020 Utgående brev Philip Njaru - Bekreftelse på mottatt søknad Philip Njaru   her
2020/614 20201015 15.10.2020 Inngående brev 14/49- Torstein og Grete Bjørgum - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Torstein Ivar Bjørgum   her
2020/616 20201015 15.10.2020 Utgående brev Anna Harri - Bekreftelse på mottatt søknad Anna Harri   her
2020/154 20201015 15.10.2020 Inngående brev Leka Båtforening - sluttoppgjør Rampe i Skeishavna LEKA BÅTFORENING   her
2020/498 20201015 15.10.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - Ungdomsarbeidersamling 20.-21.11.2020 - Invitasjon og foreløpig program Trøndelag fylkeskommune   her
2020/612 20201015 15.10.2020 Inngående brev Rita Danielsen Aarmo - søknad på ledig stilling Rita Danielsen Aarmo   her
2020/612 20201015 15.10.2020 Utgående brev Rita Danielsen Aarmo - Bekreftelse på mottatt søknad Rita Danielsen Aarmo   her
2020/307 20201015 15.10.2020 Inngående brev Aina Haug - Leka IL - Bruk av Herlaughallen Aina Hege Haug   her
2020/285 20201015 15.10.2020 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - Stengning av barnehager og skoler ved smitteutbrudd UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2020/254 20201015 15.10.2020 Inngående brev Rita Waren - Eiendomsmegler - Frøvikveien 15: restanse kommunale avgifter EXBO SØRLANDET AS   her
2020/342 20201015 15.10.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Innmelding av behov for økonomiske virkemidler på landbruksområdet for 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/254 20201015 15.10.2020 Utgående brev Exbo Sørlandet AS - Frøvikveien 15: restanse kommunale avgifter EXBO SØRLANDET AS   her
2020/341 20201015 15.10.2020 Utgående brev Lag og foreninger, etatsledere i Leka kommune - Innspill til idrett og anleggsplan Jon Einar Kristensen m.fl.   her
2020/341 20201015 15.10.2020 Inngående brev Leka skytterlag - Innspill til idrett og anleggsplan LEKA SKYTTERLAG   her
2020/322 20201015 15.10.2020 Inngående brev Reidun Gudding - søknad om regionalt miljøtilskudd i Trøndelag - 2020 Reidun Gudding   her
2020/172 20201015 15.10.2020 Inngående brev Helse- og omsorgsdepartement - Høring - Forslag til endringer i forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften) og forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
2020/611 20201015 15.10.2020 Inngående brev Mimir - tilbakemelding reiselivsprosjekt MIMIR AS   her
2020/154 20201015 15.10.2020 Inngående brev Café Flora - Vedlegg til vår søknad til Leka kommunes næringsfond - 2020 SIREN MARIE HØGHOLM   her
2020/285 20201014 14.10.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Utsending til FM og kommuner anbefalinger om besøk HELSEDIREKTORATET   her
2020/623 20201014 14.10.2020 Inngående brev Åsmund Nilsen - Søknad om tilskudd til tiltak i UKL - Skjøtsel av Nygård 16/8 ÅSMUND NILSEN   her
2020/314 20201014 14.10.2020 Inngående brev Bernt Erik Thorvik - Utbetalingsanmodning for tilskudd til tiltak i UKL FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/616 20201014 14.10.2020 Inngående brev Anna Harri - søknad på 75% stilling som sykepleier Anna Harri   her
2020/375 20201013 13.10.2020 Inngående brev Bufetat - Informasjon om deltakelse i Skolelos for barnevernstjenester 2021 Bufetat   her
2020/498 20201013 13.10.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - Oppdatert invitasjon til Ungdommens fylkesting Trøndelag 2020 Trøndelag fylkeskommune   her
2020/612 20201013 13.10.2020 Inngående brev Philip Njaru - søknad på ledig stilling Philip Njaru   her
2020/7 20201012 12.10.2020 Inngående brev NRK - Innsynsbegjæring om bekymringsmeldinger i barnehager NORSK RIKSKRINGKASTING AS AVD OSLO   her
2020/7 20201012 12.10.2020 Utgående brev NRK - Svar på innsynsbegjæring om bekymringsmeldinger i barnehager NORSK RIKSKRINGKASTING AS AVD OSLO   her
2020/172 20201012 12.10.2020 Inngående brev Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Høring av forslag til forskrift: Brann- og redningsvesenforskriften DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)   her
2020/172 20201012 12.10.2020 Inngående brev Statens Vegvesen - Høring - Ny §7 a i vegtrafikkloven, arbeidsvarsling STATENS VEGVESEN   her
Ingen tilgang 20201012 12.10.2020 Inngående brev Statens Vegvesen - vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke XR 52227 STATENS VEGVESEN   her
2020/172 20201012 12.10.2020 Inngående brev Miljødirektoratet - Høring av forslag om endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst MILJØDIREKTORATET   her
2020/164 20201012 12.10.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Stadfestelse av kommunens avslagsvedtak i sak som gjelder søknad om konsesjon på erverv av eiendommen Leka 11/1 - Vågan gård FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/461 20201009 09.10.2020 Inngående brev Rikard Höse - Arbeidsavtale for uke 41 og 42 i 2020 Rikard Höse   her
2020/285 20201009 09.10.2020 Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet - Revidert rundskriv I-7/2020 Rundskriv om kommunale smitteverntiltak HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
2020/608 20201009 09.10.2020 Inngående brev 10/11 - Stein-Terje Johansen - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Stein Terje Johansen   her
2020/285 20201009 09.10.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Kompensasjon for merutgifter til smitteverntiltak ved gjennomføring av akuttmedisinkurs HELSEDIREKTORATET   her
2020/154 20201008 08.10.2020 Inngående brev Siren Marie Høgholm - søknad om tilskudd til investering for å øke sysselsetting og hindre negative virkninger av koronakrisen Siren Marie Høgholm   her
2020/430 20201008 08.10.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - Vedrørende utbetaling av tilskudd til sommerjobb for ungdom 2020 Trøndelag fylkeskommune   her
2020/343 20201008 08.10.2020 Inngående brev Statistisk sentralbyrå - Kostra-rapportering per 3.kvartal 2020 STATISTISK SENTRALBYRÅ   her
2020/172 20201008 08.10.2020 Inngående brev Justis-og beredskapsdepartementet - Høring – forslag til endringer i tvisteloven mv. – ankesiling, rettsmekling mv. JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET   her
2020/142 20201007 07.10.2020 Inngående brev Nord-Trøndelag Jordskifterett - oversendingsbrev - Leknes NORD-TRØNDELAG JORDSKIFTERETT   her
2020/426 20201007 07.10.2020 Inngående brev Den norske kirke - Visitasprotokoll for visitasen i Leka sokn 14. - 16. og 27. september 2020 Den norske kirke   her
2020/180 20201006 06.10.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Dispensasjon fra kommuneplan - etablering av ny lokalitet fra Midt Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS på Storbrakan - etterspør nytt dispensasjonsvedtak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/577 20201006 06.10.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap, 880002082 Landbruksdirektoratet   her
2020/509 20201005 05.10.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - endring av dato for dispensasjon fra vernebestemmelsene for Sklinna naturreservat - tillatelse til ringmerking av fugl høsten 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/162 20201005 05.10.2020 Inngående brev Revisjon Midt-Norge - Engasjementsbrev Leka kommune REVISJON MIDT-NORGE SA   her
2020/372 20201005 05.10.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Horta fuglefredningsområde og Horta naturreservat - bruk av drone for fotografering av egen eiendom 2020 - 2023 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/621 20201005 05.10.2020 Inngående brev Øystein Leknes - Søknad om SMIL-midler til opprusting av gammelt sauegjerde på Aune LEKNES ØYSTEIN   her
2020/172 20201005 05.10.2020 Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet - Høring: Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
2020/241 20201005 05.10.2020 Inngående brev Rentokil - Beskjed om en ny myRentokil behandling på Leka sykehjem, Leknesveien 67 RENTOKIL INITIAL NORGE AS   her
2020/241 20201005 05.10.2020 Inngående brev Rentokil - Beskjed om en ny myRentokil behandling på Leka kommune, Nedre Husbyvei 5 og 7 RENTOKIL INITIAL NORGE AS   her
2020/241 20201005 05.10.2020 Inngående brev Rentokil - Beskjed om en ny myRentokil behandling på Leka skole RENTOKIL INITIAL NORGE AS   her
2020/172 20201005 05.10.2020 Inngående brev Landbruks- og matdepartementet - Høringsbrev - forslag til endringer i viltloven mv. LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET   her
Ingen tilgang 20201002 02.10.2020 Inngående brev Skatteetaten - Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 - Fordeling til skattekreditorer 1 Skatteetaten   her
2020/200 20201002 02.10.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - omfordeling av tilskudd til tiltak i beiteområder i Trøndelag etter statusrapportering fra kommunen pr 10. september og informasjon fra Landbrukskontoret FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
Ingen tilgang 20201002 02.10.2020 Inngående brev Skatteetaten - Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 - Fordeling til skattekreditorer 2 Skatteetaten   her
Ingen tilgang 20201002 02.10.2020 Inngående brev Skatteetaten - Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 - Avregning per kommune Skatteetaten   her
2020/172 20201002 02.10.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - Høring servicenivå og prinsipper for ferjekaier Trøndelag fylkeskommune   her
2020/523 20201002 02.10.2020 Inngående brev Rune Rogne - Husleiekontrakt - Skeisveien 91 Rune Morten Rogne   her
2020/607 20201002 02.10.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - Registrering av aktuell eier på fylkesvegeiendommer - Leka kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE   her
2020/492 20201002 02.10.2020 Inngående brev MNA - Avvik slamtømming Leka - Renseanlegg Gutvik MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS   her
2020/328 20201002 02.10.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Tilskudd til kvalitetsutviklingstiltak 2020 – kommuner innen oppfølgingsordningen – uttrekk 2017 og 2018 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/172 20201002 02.10.2020 Inngående brev Helse Nord-Trøndelag - Høring - Fremragende akuttmottak i Helse Nord-Trøndelag fase 1 HELSE NORD-TRØNDELAG HF   her
Ingen tilgang 20201002 02.10.2020 Inngående brev Skatteetaten - Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 - Forside periodisk oppgjør Skatteetaten   her
Ingen tilgang 20201002 02.10.2020 Inngående brev Skatteetaten - Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 - Margin - avsetning og bruk Skatteetaten   her
Ingen tilgang 20201002 02.10.2020 Inngående brev Skatteetaten - Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 - Restanse Skatteetaten   her
2020/264 20201002 02.10.2020 Inngående brev Sweco Norge AS - Pristilbud tilstandskontroll med rapporter. SWECO NORGE AS AVD STEINKJER   her
2020/264 20201002 02.10.2020 Inngående brev OPAK AS - Tilbud tilstandsvurdering av kommunale bygg OPAK GRUPPEN AS   her
2020/264 20201002 02.10.2020 Inngående brev Norconsult AS - Tilbud på tilstandsrapport for kommunale bygninger NORCONSULT AS AVD STEINKJER   her
2020/577 20201001 01.10.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - ukl Landbruksdirektoratet   her
2020/577 20201001 01.10.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - ukl Landbruksdirektoratet   her
2020/577 20201001 01.10.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - ukl, 880002082 Landbruksdirektoratet   her
2020/577 20201001 01.10.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - ukl Landbruksdirektoratet   her
2020/577 20201001 01.10.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - ukl, 880002082 Landbruksdirektoratet   her
2020/132 20201001 01.10.2020 Inngående brev Cicilie Borgan - Husleiekontrakt for Nedre Husbyveien 13 Cicilie Borgan   her