eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/26 20200811 11.08.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - pedagogisk leder - Leka barnehage Birgitte Strand Helmersen   her
2020/19 20200811 11.08.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - barne- og ungdomsarbeider - Leka barnehage Ingrid Hansen   her
2020/532 20200811 11.08.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - assistent - Leka barnehage Ida Synnøve Skorstad   her
2020/23 20200811 11.08.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - barne- og ungdomsarbeider - Leka barnehage Tone Sofie Stene   her
2020/426 20200810 10.08.2020 Inngående brev Omberamming av visitas i Nærøy, Vikna og Leka sokn i Namdal prosti Den Norske Kirke   her
2020/500 20200810 10.08.2020 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2020/323 20200810 10.08.2020 Inngående brev Innspill til vurdering av sakskomplekset vedr. traseen Rossvika - Reppen Ole Martin Johansen m.fl.   her
2020/431 20200807 07.08.2020 Utgående brev VS: Signert samarbeidsavtale - praksis isabell.kibsgaard@nord.no   her
2020/534 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad Trond Strand - utskifting av eksisterende brygge - 3/13 NORD-TRØNDELAG HAVN RØRVIK IKS   her
2020/460 20200807 07.08.2020 Inngående brev HELFO - Oppdatert avtale om direkte oppgjør august 2020 sak 17/452608 - fastlønnet vikar HELFO   her
2020/241 20200807 07.08.2020 Inngående brev Beskjed om en ny myRentokil behandling på Leka skole, , RENTOKIL INITIAL NORGE AS AVD AMB WRS 205 TRONDHEIM   her
2020/241 20200807 07.08.2020 Inngående brev Beskjed om en ny myRentokil behandling på Leka sykehjem RENTOKIL INITIAL NORGE AS AVD AMB WRS 205 TRONDHEIM   her
2020/154 20200807 07.08.2020 Utgående brev Josko - Søknad på næringsfondsmidler i forhold til tap pga pandemi - 2020 post@josko.no   her
2020/154 20200807 07.08.2020 Utgående brev Aksept av tilsagn kommunale næringsfond 2020 - Leka kommune postmottak@trondelagfylke.no   her
2020/272 20200806 06.08.2020 Inngående brev SV: Valg av skjønnsmedlemmer - forslag ikke mottatt Nora Malini Sætherø   her
2020/108 20200806 06.08.2020 Inngående brev Kvittering Vedrørende tilsyn - varsel om pålegg sak 2018/48741 svarut-no-reply@ks.no   her
2020/537 20200804 04.08.2020 Utgående brev Tillatelse til etablering av flytebrygge i Gutvik EMILSEN FISK AS   her
2020/7 20200804 04.08.2020 Inngående brev Industri Energi - Krav om innsyn i vaskeriavtaler og beredskap INDUSTRI ENERGI   her
2020/7 20200804 04.08.2020 Utgående brev Industri Energi - Svar på innsyn i vaskeriavtaler og beredskap INDUSTRI ENERGI   her
2020/381 20200804 04.08.2020 Inngående brev Statens kartverk - 3/6 og 3/8 - Retur av tinglyste dokumenter - Bekreftet grunnboksutskrift STATENS KARTVERK HØNEFOSS   her
2020/538 20200804 04.08.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Utsettelse av planlagt tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i september 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/270 20200804 04.08.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Per Arne Schiefloe   her
2020/3 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest, Rosenvinge IDEHYTTA AS   her
2020/3 20200804 04.08.2020 Utgående brev 11/7 - Ferdigattest bolig IDEHYTTA AS   her
2020/381 20200804 04.08.2020 Utgående brev Gnr 3 bnr 8 etter arealoverføringen til gnr 3 bnr 6 Per Egil Blomstrøm   her
2020/381 20200804 04.08.2020 Utgående brev Arealoverføringen fra gnr 3 bnr 8 til gnr 3 bnr 6 Jens Karsten Kjærstad   her
2020/536 20200803 03.08.2020 Inngående brev Kommunaldepartementet - Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2020/285 20200803 03.08.2020 Inngående brev FHI - HASTER - til landets kommuneoverleger- Utbrudd av covid-19 på Hurtigruten A/S «MS Roald Amundsen». FOLKEHELSEINSTITUTTET   her
2020/490 20200803 03.08.2020 Inngående brev Ole Martin Johansen - Varsel om avlingsskade 2020 - Rossvika og Fotamoen Ole Martin Johansen   her
2020/388 20200803 03.08.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av SMIL-tilskudd - Tilrettelegging for friluftsliv ERNA KARIN JOHANSEN   her
2020/7 20200803 03.08.2020 Inngående brev NRK - Innsyn i skolebytter i mobbesaker NORSK RIKSKRINGKASTING AS   her
2020/7 20200803 03.08.2020 Utgående brev NRK - Svar på anmodning av innsyn i skolebytter i mobbesaker NORSK RIKSKRINGKASTING AS   her
2020/537 20200803 03.08.2020 Inngående brev Emilsen Fisk AS - Søknad om tillatelse til etablering av flytebrygge i Gutvik EMILSEN FISK AS   her
2020/164 20200803 03.08.2020 Inngående brev Kirsti Berg - Vågan - nærmere informasjon Kirsti Berg   her
2020/154 20200803 03.08.2020 Inngående brev Josko Interiør - Søknad om støtte fra ekstraordinære tilskuddsmidler for forsinkelser og tapt arbeid på grunn av Covid 19 JOSKO INTERIØR JAN-ERIK JOHNSEN SKOGSØY   her
2020/24 20200731 31.07.2020 Inngående brev Linda Beate Johansen - arbeidsavtale vikar Leka barnehage august 2020 til juli 2021 Linda B Ressem Johansen   her
2020/24 20200731 31.07.2020 Inngående brev Linda Beate Johansen - arbeidsavtale engasjement Leka barnehage august 2020 til juli 2021 Linda Beate Ressem Johansen   her
2020/534 20200730 30.07.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak, utskifting av eksisterende flytebrygge Trond Strand   her
2020/533 20200729 29.07.2020 Utgående brev Sender e-post: Matrikkelbrev etter sammenslåing gnr 17 bnr 89 Bjørn Terje Hansen   her
2020/29 20200729 29.07.2020 Inngående brev Remi Andre Thorsen - Søknad om permisjon Remi Andre Thorsen   her
2020/533 20200729 29.07.2020 Inngående brev 17/89 - Krav om sammenslåing av matrikkelenheter Bjørn Terje Hansen   her
2020/161 20200729 29.07.2020 Utgående brev Kommunal kloakk gnr 3 bnr 9 Astrid H Selliseth Ellard   her
2020/534 20200729 29.07.2020 Inngående brev Søknad om flytebrygge gnr 3 bnr 13 Trond Strand   her
2020/417 20200728 28.07.2020 Utgående brev Informasjon om tilsetting i stillinger i Leka barnehage Mona K Teksum Øvergård m.fl.   her
2020/433 20200727 27.07.2020 Utgående brev Angående oppfølging av driveplikten på gnr 17/14 og 21 Odd Jarle Husby   her
2020/433 20200727 27.07.2020 Inngående brev Re: Angående oppfølging av driveplikten på gnr 17/14 og 21 Odd Husby   her
2020/433 20200727 27.07.2020 Utgående brev SV: Angående oppfølging av driveplikten på gnr 17/14 og 21 - og søknad om fritak fra driveplikt Odd Husby   her
2020/416 20200727 27.07.2020 Utgående brev Cloude Jeah - melding om tilsettinger cloude95@hotmail.com   her
2020/161 20200727 27.07.2020 Inngående brev Astrid Ellard - Spørsmål om renovasjon og septiktømming for eiendom i Gutvik Astrid H Selliseth Ellard   her
2020/490 20200727 27.07.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Ber om oppdatering med oversikt over vekst og innmeldte saker om produksjonssvikt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/490 20200727 27.07.2020 Utgående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Svar på henvendelse om produksjonssvikt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/311 20200727 27.07.2020 Utgående brev Angående tillatelse til skadefelling av grågås Matias Johansen   her
2020/311 20200727 27.07.2020 Utgående brev Angående tillatelse til skadefelling grågås Jan Erling Pettersen   her
2020/311 20200727 27.07.2020 Utgående brev Angående tillatelse til skadefelling grågås Jacob Sandvik   her
2020/311 20200727 27.07.2020 Utgående brev Tidligjakt på grågås 2020 Leif Rune Jensen m.fl.   her
2020/435 20200727 27.07.2020 Inngående brev Angående driveplikt av eiendommen 17/18 Nydalen Kari Lise Hoff   her
2020/200 20200724 24.07.2020 Inngående brev Leka Utmarkslag SA - søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder LEKA UTMARKSLAG SA   her
2020/531 20200724 24.07.2020 Inngående brev 1/21 - Søknad om ferdigattest garasje Arve Hildrum   her
2020/531 20200724 24.07.2020 Utgående brev 1/21 - Ferdigattest garasje Arve Hildrum   her
2020/244 20200724 24.07.2020 Inngående brev Driftsavtale 2020 _ Veterinær Siv Solstad Siv Solstad   her
2020/244 20200724 24.07.2020 Inngående brev Driftsavtale - bekreftelse på gjennomført dagpraksis 1. halvår 2020 Rannveig Farestveit   her
2020/244 20200724 24.07.2020 Utgående brev Ang. driftstilskudd klinisk tjeneste dagtid - utbetaling 1. halvår 2020 Rannveig Farestveit   her
2020/529 20200724 24.07.2020 Inngående brev Re: 15/78-Viggo og Lena Bjørnbakk tillatelse til utvidelse av veranda gnr 15 bnr 78 Viggo Bjørnbakk   her
2020/529 20200724 24.07.2020 Utgående brev SV: 15/78-Viggo og Lena Bjørnbakk tillatelse til utvidelse av veranda gnr 15 bnr 78 Viggo Bjørnbakk   her
2020/530 20200724 24.07.2020 Utgående brev Vedrørende parkeringsareal til gnr 15 bnr 120 festenr 1 SIREN MARIE HØGHOLM   her
2020/510 20200723 23.07.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Skjønnsmidler 2021 - fellestiltak 0-24 utsatte barne og unge FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/530 20200722 22.07.2020 Inngående brev Cafeflora - Forespørsel om tilrettelegging for parkering/møteplass SIREN MARIE HØGHOLM   her
2020/527 20200722 22.07.2020 Utgående brev Sammenslåing Magnar Arnold Gutvik   her
2020/528 20200722 22.07.2020 Inngående brev NKS Veiledningssenter for pårørende Midt-Norge AS - søknad om støtte for budsjettåret 2020 N.K.S. VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE I MIDT-NORGE AS   her
2020/526 20200722 22.07.2020 Inngående brev 17/140 -Egenerklæring om konsesjonfrihet Svein-Arve Solli   her
2020/511 20200721 21.07.2020 Inngående brev Statens kartverk Tinglysing - Retur av tinglyst dokument eiendommen gnr 17 bnr 21 STATENS KARTVERK   her
2020/527 20200721 21.07.2020 Inngående brev Magnar Gutvik - Krav om sammenslåing av matrikkeleneheter Magnar Arnold Gutvik   her
2020/490 20200721 21.07.2020 Utgående brev SV: Angående varsel om avlingssvikt og rapport fra befaring. 'sigbjoern.vaagan@outlook.com'   her
2020/490 20200721 21.07.2020 Utgående brev Rapport fra befaring 14. juli 2020 Sigbjørn Vågan   her
2020/490 20200721 21.07.2020 Utgående brev Angående varsel om avlingssvikt_ rapport fra befaring 16. juli Leif Rune Jensen   her
2020/522 20200721 21.07.2020 Inngående brev 6/40 - Søknad om ferdigattest garasje Magnar Abel Lund   her
2020/522 20200721 21.07.2020 Utgående brev 6/40 - Ferdigattest garasje Magnar Abel Lund   her
2020/523 20200720 20.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** Oppsigelse av leilighet *****   her
2020/523 20200720 20.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** Oppsigelse av leilighet *****   her
2020/520 20200720 20.07.2020 Inngående brev Lars Bjerrum - Arbeidsavtale august 2020 Lars Bjerrum   her
2020/521 20200720 20.07.2020 Inngående brev Kystverket - Anmodning om avklaring av offentlig interesse - avhending av Nord-Gutvik fiskerihavn i Leka kommune i Trøndelag fylke KYSTVERKET   her
2020/161 20200720 20.07.2020 Utgående brev Vedrørende fritidseiendom gnr 4 bnr 1 festenr 1 Lena Willanger   her
2020/276 20200720 20.07.2020 Utgående brev Gnr 17 bnr 140 Odd Jarle Husby   her
2020/207 20200717 17.07.2020 Inngående brev Nærøysund kommune - Rullering av Strategisk Næringsplan Ytre Namdal 2020 - 2030 NÆRØYSUND KOMMUNE   her
2020/315 20200717 17.07.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Nytt vedtak - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Stig Arve Holmstrand FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/210 20200717 17.07.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - Statusrapport pr 30.06.2020 for Namdal Skognettverk TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE   her
2020/315 20200717 17.07.2020 Inngående brev Delutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap, 969255960 Landbruksdirektoratet   her
2020/315 20200717 17.07.2020 Inngående brev Delutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap, 969255960 Landbruksdirektoratet   her
2020/519 20200717 17.07.2020 Inngående brev Mariyana Margarova Stamenkovic - Arbeidsavtale ferievikariat PLO 2020 Mariyana Stamenkovich   her
2020/161 20200716 16.07.2020 Utgående brev Hytterenovasjon Bjørn Arne Laugen   her
2020/517 20200716 16.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Midt Norsk Havbruk AS MIDT-NORSK HAVBRUK AS   her
2020/518 20200716 16.07.2020 Inngående brev 16/7 - Krav om sammenslåing av matrikkelenheter Karl Oddvar Hakkebo   her
2020/285 20200716 16.07.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Kommunenes tilsynsansvar overfor restaurant- og serveringsbransjen mv. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/154 20200716 16.07.2020 Inngående brev ANS Nyfritid Media - Søknad om støtte til utvikling av trykkeridel av foretak ANSVARLIG SELSKAP NYFRITID MEDIA   her
2020/210 20200715 15.07.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Ekstratildeling av NMSK-midler til vegbygging i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/516 20200715 15.07.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Presisering om tilgjengelighet og åpningstider ved NAV-kontorene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/191 20200715 15.07.2020 Inngående brev Statens vegvesen - Vegliste for fylkes- og kommunale veger - revisjon oktober STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE KONTORSTED   her
2020/108 20200715 15.07.2020 Inngående brev Arbeidstilsynet - Oppfyllelse av vedtak ARBEIDSTILSYNET   her
2020/161 20200715 15.07.2020 Utgående brev Kommunale avgifter gnr 10 bnr 22 Britt Ingvild Olsen   her
2020/391 20200715 15.07.2020 Utgående brev Svar på melding om ferieavvikling og avspasering i oppsigelsestida Sandra Kvernø   her