eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/135 20200928 28.09.2020 Inngående brev Steinkjeradvokatene - Veitrase Rossvika - Reppen ADVOKATFIRMAET CHRISTENSEN - ERTSAAS - SMALÅS - HENDERSON ANS   her
2020/595 20200928 28.09.2020 Inngående brev Namdal Settefisk AS - Søknad om dispensasjon fra gjeldene arealplan i Leka kommune - ny lokalitet for torskeoppdrett ved Haugsflesa NAMDAL SETTEFISK AS   her
2020/234 20200928 28.09.2020 Inngående brev Tensio - ny nettleiekontrakt med Tensio for netttilknytning til Skeisveien TENSIO TN AS   her
2020/162 20200928 28.09.2020 Inngående brev Revisjon Midt-Norge SA - Innkalling til årsmøte i Revisjon Midt-Norge SA mandag 26.10.20 kl. 13:45 REVISJON MIDT-NORGE SA   her
2020/167 20200928 28.09.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - endring i kommunale rammer etter omfordeling - SMIL-midler 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/596 20200928 28.09.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - motorferdsel i utmark - rapportering av kommunens tillatelser - frist 7.10.2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/577 20200928 28.09.2020 Inngående brev Per Otto Furre - søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket Per Otto Furre   her
2020/597 20200928 28.09.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - mangler Leka kommune godkjent avfallsplan for handtering av avfall fra skip som anløper havner som kommunen eier? FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/577 20200928 28.09.2020 Inngående brev Per Helge Johansen - søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket Per Helge Johansen   her
2020/577 20200928 28.09.2020 Inngående brev Arnfinn Holand - søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket Arnfinn Holand   her
Ingen tilgang 20200928 28.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom ***** ***** *****   her
2020/133 20200928 28.09.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - Møteprotokoll fra Eldrerådet Trøndelag sitt møte 22. september 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE   her
2020/512 20200928 28.09.2020 Inngående brev Lene Reppen Grydeland - signert arbeidsavtale - tilkallingsvikar for legesekretær Lene Reppen Grydeland   her
2020/598 20200928 28.09.2020 Inngående brev Tore Hagen - signert arbeidsavtale - tilkallingsvikar for legesekretær Tore Hagen   her
2020/576 20200925 25.09.2020 Inngående brev Human-Etisk forbund - Om beregningsgrunnlaget for tilskudd til tros- og livssynssamfunn gjeldende for 2020 HUMAN ETISK FORBUND   her
2020/112 20200925 25.09.2020 Inngående brev Konsek - Vedtaksbrev frå kontrollutvalet - sak 17/20 KONSEK TRØNDELAG IKS   her
2020/7 20200925 25.09.2020 Inngående brev Stian Hansen - Ber om innsyn i utbetalinger til helsebemanningsbyrået Focus Care Norge AS i 2019 Stian Hansen   her
2020/397 20200925 25.09.2020 Inngående brev Monika Mariell og Kine-Sofie Nilsen - Bekreftelse på at de tar tildelt utvidet plass i SFO skoleåret 2020/2021 Adrianna Druzkowska   her
2020/505 20200925 25.09.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Purring på kartlegging av kommunens krisesentertilbud FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
Ingen tilgang 20200925 25.09.2020 Inngående brev Kommunens og fylkeskommunens mottak av rapporter og styringsinformasjon fra Skatteetaten - gjeldende fra 1. november 2020 SKATTEETATEN   her
2020/222 20200925 25.09.2020 Inngående brev Konsek Trøndelag IKS - Innkalling til ekstraordinært møte i representantskapet oktober 2020 KONSEK TRØNDELAG IKS   her
2020/292 20200925 25.09.2020 Utgående brev Trøndelag fylkeskommune - Ang. søknad om tilskudd til drenering/avskjæringsgrøfting i Breivika gnr 9 bnr 17 i Leka. - varsel om behov for arkeologisk registrering postmottak@trondelagfylke.no   her
2020/154 20200924 24.09.2020 Utgående brev Leka Lokalmat DA - søknad om støtte fra kommunalt næringsfond - 2020 LEKA LOKAL MAT DA   her
2020/154 20200924 24.09.2020 Utgående brev Nyfritid Media- koronatilskott ANSVARLIG SELSKAP NYFRITID MEDIA   her
2020/311 20200924 24.09.2020 Inngående brev Reidar Magne Thorsen - Rapport om tidligjakt grågås 2020 - Madsøy jaktfelt Reidar Magne Thorsen   her
2020/154 20200924 24.09.2020 Inngående brev Leka Motell og Camping - Vedlegg til søknad ***** ***** ***** LEKA MOTELL OG CAMPING Anne Britt Normann   her
2020/154 20200924 24.09.2020 Utgående brev Åge Reppen - Vedtak om tilskudd kommunalt næringsfond REPPEN ÅGE   her
2020/592 20200924 24.09.2020 Inngående brev 2/79- Byggmester Kjølstad AS - Søknad om tillatelse til bygging av fritidsbolig BYGGMESTER KJØLSTAD AS   her
2020/588 20200922 22.09.2020 Inngående brev Thomas Westgård - søknad om sponsor/tilskudd Thomas H Maloney Westgård   her
2020/228 20200922 22.09.2020 Inngående brev Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - 3. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
2020/591 20200922 22.09.2020 Inngående brev Jostein Johannessen - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 1/7 Jostein Johannessen   her
2020/172 20200922 22.09.2020 Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartement - Høring - Forslag til midlertidig endring i valgforskriften - adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2020/172 20200922 22.09.2020 Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet - Høring - Endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) om økning av timeantall til veiledning for leger under spesialisering i allmennmedisin HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
2020/503 20200922 22.09.2020 Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet - Rundskriv - Forholdet mellom helselovgivningen og såkalt jomfruhinnekontroll HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
2020/154 20200922 22.09.2020 Inngående brev Leka graveservice AS - søknad om tilskudd fra næringsfond - 2020 LEKA GRAVESERVICE AS   her
2020/154 20200921 21.09.2020 Utgående brev Leka motell og camping - Vedlegg til søknad om Covid-19 støtte Leka Motell og Camping   her
2020/154 20200921 21.09.2020 Utgående brev Leka Brygge - Vedlegg til søknad om Covid-19 støtte Leka Brygge (post@lekabrygge.no)   her
2020/154 20200921 21.09.2020 Utgående brev Trøndelag fylkeskommune - Aktivitetspark - planlagt søknad om støtte på spillemidler TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ADMINISTRASJON STEINKJER   her
2020/586 20200921 21.09.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - Fullmakterklæring - Rammeavtale for telefonitjenester TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE   her
2020/430 20200921 21.09.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - vedtak om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - sommerjobb for skoleungdom med strandrydding og skjøtsel FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/585 20200921 21.09.2020 Inngående brev Namsos kommune - felles anskaffelse av arkivkjerne og saksbehandlingssystem NAMSOS KOMMUNE   her
2020/587 20200921 21.09.2020 Inngående brev Elsa Margrethe Reppen - signert arbeidsavtale - tilkallingsvikar - renhold Elsa Margrethe Reppen   her
2020/285 20200921 21.09.2020 Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet - Rundskriv kommunale smitteverntiltak HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
2020/285 20200921 21.09.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - barn og unges beste ved innføring av strenge smitteverntiltak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/584 20200921 21.09.2020 Utgående brev Husbanken- årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger 2020 HUSBANKEN   her
2020/386 20200921 21.09.2020 Utgående brev 16/85- Tommy Holmstrand - tillatelse til bygging av fritidsbolig Tommy Furre Holmstrand   her
2020/579 20200921 21.09.2020 Utgående brev Fiskeridirektoratet - Svar på anmodning om kontonummer ifm utbetaling av midler fra Havbruksfondet 2020 FISKERIDIREKTORATET   her
2020/566 20200921 21.09.2020 Inngående brev Siv Solstad - Endringer i reiserefusjon ved veterinære reiser med ekstraferje Veterinærene i ytre Namdal   her
2020/566 20200921 21.09.2020 Utgående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Endringer i reiserefusjon ved veterinære reiser med ekstraferje Fylkesmannen i Trøndelag   her
2020/566 20200921 21.09.2020 Utgående brev Thor Even Stene m.flere - Endringer i reiserefusjon ved veterinære reiser med ekstraferje Thor Even Stene m.fl.   her
2020/225 20200921 21.09.2020 Inngående brev KPN - referat fra arbeidsgruppemøtet 05.06.20 Jan-Christer Torvik   her
2020/583 20200921 21.09.2020 Inngående brev 13/24 - Erlend Kristiansen - Egenerklæring om konsesjosnfrihet Erlend Kristiansen   her
2020/154 20200918 18.09.2020 Inngående brev Nyfritid Media - Koronatilskott ANSVARLIG SELSKAP NYFRITID MEDIA   her
2020/172 20200918 18.09.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - Høring: Det videregående opplæringstilbudet 2021-2022 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE   her
2020/547 20200918 18.09.2020 Utgående brev 16/12 - Tillatelse til anlegg av enkel landbruksvei Arnfinn Holand   her
2020/285 20200918 18.09.2020 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - Opplæring til elever som ikke kan møte på skolen UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2020/154 20200917 17.09.2020 Inngående brev Leka brygge - søknad om støtte til bygging av servicehus m.m. LEKA BRYGGE AS   her
2020/211 20200917 17.09.2020 Inngående brev Namdal Regionråd - Utsatt Namdalsting - ny dato - 20/11-20 Namdal Regionråd   her
2020/180 20200917 17.09.2020 Inngående brev Norsk Ornitologisk Forening - Ber om midlertidig vern av areal ved Sklinna NR NORSK ORNITOLOGISK FORENING   her
2020/524 20200917 17.09.2020 Inngående brev Kim Robin Ulriksen - Husleiekontrakt - Nedre Husbyveien 11 Kim Robin Ulriksen   her
2020/180 20200917 17.09.2020 Inngående brev Medlemmer i kommunestyret - Ber om behandling av saken PS 79/20 Midt-Norsk Havbruk og Bjørøya AS - etablering av ny lokalitet Storbrakan i Sklinna, i førstkommende kommunestyremøte Per Helge Johansen m.fl.   her
2020/490 20200916 16.09.2020 Utgående brev Ole Martin Johansen - Angående varsel om avlingsskade 2020 - Rossvika og Fotamoen Ole Martin Johansen   her
2020/7 20200916 16.09.2020 Inngående brev VG - Innsynsbegjæring - spørsmål knyttet til innkjøp av smittevernutstyr under corona-krisen VERDENS GANG AS   her
2020/584 20200916 16.09.2020 Inngående brev Husbanken - informasjon om årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger HUSBANKEN   her
2020/112 20200916 16.09.2020 Inngående brev Konsek - Protokoll frå kontrollutvalsmøtet 14. september KONSEK TRØNDELAG IKS   her
2020/328 20200915 15.09.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - barnehageeiere kan søke om lokale tilretteleggingsmidler for ansatte i studieåret 2020/2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/285 20200915 15.09.2020 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - Informasjon om hvordan arrangere foreldremøter UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2020/541 20200915 15.09.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - vedtak på søknad om avkjørsel fra fylkesveg 7132 - 9/16 - i Leka kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE   her
2020/580 20200915 15.09.2020 Inngående brev Svein Losvik - søknad på ledig stilling som badevakt Svein Harald Losvik   her
2020/580 20200915 15.09.2020 Utgående brev Svein Losvik - bekreftelse på mottatt søknad Svein Harald Losvik   her
2020/582 20200915 15.09.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Kartlegging av interkommunal samarbeid i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/386 20200915 15.09.2020 Inngående brev Tommy Holmstrand - søknad om tillatelse i ett trinn - bygging av fritidsbolig Tommy Furre Holmstrand   her
2020/308 20200915 15.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** Utmelding av veterinærvakta *****   her
2020/565 20200914 14.09.2020 Inngående brev 6/15 - Hjørn Strand - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Hjørn Ivar Strand   her
2020/433 20200914 14.09.2020 Inngående brev Odd Husby - Angående oppfølging av driveplikten på gnr 17/14 og 21 Odd Jarle Husby   her
2020/558 20200914 14.09.2020 Utgående brev Advokat Ingunn Kjelstad - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ref 7077 _QHNK78PT ADVOKAT INGUNN KJELDSTAD   her
2020/561 20200914 14.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** - ***** ***** *****   her
2020/430 20200914 14.09.2020 Utgående brev Trøndelag Fylkeskommune- Rapport om sommerjobb for skoleungdom TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE   her
2020/191 20200914 14.09.2020 Utgående brev Statens Vegvesen - Vegliste 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESVEGNETT m.fl.   her
2020/423 20200914 14.09.2020 Inngående brev 2/3 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Steinar Romund Tørriseng   her
2020/423 20200914 14.09.2020 Utgående brev 2/3 - Deling av eiendommen iht. reguleringsplan Tørrisenget 2 Steinar Romund Tørriseng   her
2020/142 20200914 14.09.2020 Utgående brev Nord-Trøndelag Jordskifterett - Mottakskvittering Leknes 19-192465RFA-JSTE NORD-TRØNDELAG JORDSKIFTERETT   her
2020/559 20200914 14.09.2020 Utgående brev 8/4 - Tillatelse til arealoverføring til fritidseiendom gnr 8 bnr 53 Trond Morten Pettersen   her
2020/276 20200914 14.09.2020 Utgående brev 17/14 - Odd Jarle Husby - Dokumenter i forbindelse med arealoverføring gnr 17 bnr 14 til gnr 17 bnr 51 Odd Jarle Husby   her
2020/276 20200914 14.09.2020 Utgående brev 17/51 - Svein-Arve Solli - Dokumenter i forbindelse med arealoverføring gnr 17 bnr 14 til gnr 17 bnr 51 Svein-Arve Solli   her
2020/7 20200914 14.09.2020 Utgående brev Gisle Stødle - Svar på begjæring om innsyn i stillinger - offentlighetsloven § 3 Gisle Stødle   her
2020/559 20200914 14.09.2020 Utgående brev 8/4 - Ing. Jorleif Lian AS - Rekvirering av oppmåling/arealoverføring gnr 8 bnr 4 ING. JORLEIF LIAN AS   her
2020/578 20200914 14.09.2020 Inngående brev Bjørg Tiller - Interpellasjon til Leka kommunestyremøte 24.09.2020 Bjørg Tiller   her
2020/285 20200914 14.09.2020 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - Oppdaterte smittevernveiledere UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2020/579 20200914 14.09.2020 Inngående brev Fiskeridirektoratet - Anmodning om kontonummer ifm utbetaling av midler fra Havbruksfondet 2020 FISKERIDIREKTORATET   her
2020/128 20200914 14.09.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Invitasjon og program til fylkesmannens kommunesamling samfunnssikkerhet og beredskap 3. - 4. november 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/366 20200914 14.09.2020 Inngående brev TV-aksjonen NRK - Påminnelse om kommunebidrag til NRK TV-aksjonen for WWF 2020 TV-aksjonen NRK   her
2020/563 20200914 14.09.2020 Utgående brev 14/10 - Tora Johansen - Tillatelse til tiltak - tilbygg garasje Tora Lovise Johansen   her
Ingen tilgang 20200911 11.09.2020 Inngående brev ***** ***** - utleggstrekk - ***** ***** ***** *****   her
2020/276 20200911 11.09.2020 Inngående brev Statens Kartverk - retur av tinglyst dokument - arealoverføring fra 17/14 - 17/51 STATENS KARTVERK   her
2020/112 20200910 10.09.2020 Inngående brev Konsek - Feil i sak 18/20 i dokumenta til kontrollutvalsmøtet 14.09 KONSEK TRØNDELAG IKS   her
2020/426 20200910 10.09.2020 Inngående brev Den norske kirke - Nidaros Biskop - Bispevisitasen i Leka sokn 14. - 16. og 27. september Den norske kirke - Nidaros Biskop   her
2020/388 20200910 10.09.2020 Inngående brev Erna Karin Johansen - Anmodning om utbetaling av tilskudd - restaurering av tak på verneverdig driftsbygning 1/5 Moen Erna Karin Johansen   her
2020/576 20200910 10.09.2020 Inngående brev Domstolene i Norge -De nordiske frikirkenes krav på tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke OSLO TINGRETT   her
2020/577 20200910 10.09.2020 Inngående brev Jan Henning Johansen - søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket Jan Henning Johansen   her