eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/642 20201124 24.11.2020 Inngående brev Frode Aarflot - Søknad på ledig lærervikariat Frode Aarflot   her
2020/645 20201124 24.11.2020 Inngående brev TotalBygg Midt-Norge AS - 16/66/7- W Hansen Service AS - Utleiebygg - Rammesøknad TOTALBYGG MIDT-NORGE AS   her
2020/588 20201124 24.11.2020 Inngående brev Norske Kvinners Sanitetsforening - søknad om støtte til Rødkløverhuset Namsos NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING   her
2020/237 20201124 24.11.2020 Inngående brev Statens Kartverk - vedrørende innsendte skjøte for tinglysing av eiendommen 15/115 STATENS KARTVERK   her
2020/659 20201123 23.11.2020 Inngående brev Margareth Kroknes - Søknad på veterinærpraksis, Ytre Namdal Margareth Kroknes   her
2020/659 20201123 23.11.2020 Utgående brev Margareth Kroknes - bekreftelse på jobbsøknad, Ytre Namdal Margareth Kroknes   her
2020/536 20201123 23.11.2020 Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Endringer i valgforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2020/72 20201123 23.11.2020 Inngående brev Øystein Leknes - Angående varsel om kontroll av PT søknad Vegar Bangstad   her
2020/167 20201123 23.11.2020 Utgående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Oppsummering lokal tiltaksstrategi 2020 og innmelding av behov for SMIL-midler 2021 Leka kommune Fylkesmannen i Trøndelag   her
2020/200 20201123 23.11.2020 Utgående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Innmelding av behov - tilskudd til tiltak i beiteområder 2021 - Leka kommune Fylkesmannen i Trøndelag   her
2020/114 20201123 23.11.2020 Utgående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Innspill til budsjett for Utvalgte Kulturlandskap 2021 Fylkesmannen i Trøndelag   her
2020/66 20201123 23.11.2020 Utgående brev Helge Thorsen - Varsel om kontroll av produksjonstilskudd søknadsomgang 2020 del 2 Helge Thorsen   her
2020/62 20201123 23.11.2020 Utgående brev Arne Leif Fjellseth - Varsel om kontroll av søknad om produksjonstilskudd søknadsomgang 2020 del 2 Arne Leif Fjellseth   her
2020/660 20201123 23.11.2020 Inngående brev Matias Fornes Johansen_ ***** ***** ***** ***** MATIAS F. JOHANSEN   her
2020/161 20201123 23.11.2020 Utgående brev Petter Sandvik - Vedrørende feiing Petter Konrad Sandvik   her
2020/659 20201123 23.11.2020 Utgående brev Marit Horsberg - bekreftelse på mottatt søknad veterinærstilling Marit Horsberg   her
2020/659 20201123 23.11.2020 Utgående brev Irene Haugland - bekreftelse på mottatt søknad om jobb på midlertidig lisens Irene H   her
2020/659 20201123 23.11.2020 Utgående brev Ida Marie Løland - bekreftelse på mottatt åpen søknad Ida Marie Løland   her
2020/659 20201123 23.11.2020 Utgående brev Frida Egner - Bekreftelse på mottatt søknad som veterinær på midlertidig lisens Frida Egner   her
2020/566 20201123 23.11.2020 Utgående brev Siv Solstad m.fl. - Angående endringer i reiserefusjon ved veterinære reiser med ekstraferje berntsen89@gmail.com m.fl.   her
2020/566 20201123 23.11.2020 Utgående brev Thor Even Stene m.fl. - Angående endringer i reiserefusjon ved veterinære reiser med ekstraferje Matias Johansen m.fl.   her
2020/566 20201123 23.11.2020 Inngående brev Torhild Libjå - Angående endringer i reiserefusjon ved veterinære reiser med ekstraferje Torhild Libjå   her
2020/566 20201123 23.11.2020 Inngående brev Jacob Sandvik - Angående endringer i reiserefusjon ved veterinære reiser med ekstraferje Jacob Sandvik   her
2020/661 20201123 23.11.2020 Inngående brev Jacob Sandvik- Nabovarsel påbygg fjøs på 15/10 Jacob Andreas Sandvik   her
2020/661 20201123 23.11.2020 Utgående brev 15/10 - Jacob Sandvik - Tillatelse til tilbygg driftsbygning Jacob Andreas Sandvik   her
2020/104 20201123 23.11.2020 Inngående brev KS - Nysaldering av statsbudsjettet 2020 - endringer i bevilgninger i 2020 for kommunesektoren KS   her
2020/315 20201123 23.11.2020 Inngående brev Stig Holmstrand - Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap, 969255960 Stig Arve Holmstrand   her
2020/659 20201123 23.11.2020 Inngående brev Frida Egner - Søknad som veterinær på midlertidig lisens Frida Egner   her
2020/659 20201123 23.11.2020 Inngående brev Patricia Simoes - Søknad om veterinær praksis Patricia Simoes   her
2020/659 20201123 23.11.2020 Inngående brev Ida Marie Løland - Søknad på veterinærpraksis - Åpen søknad Ida Marie Løland   her
2020/659 20201123 23.11.2020 Inngående brev Irene Haugland - Søknad om jobb på midlertidig lisens Irene Haugland   her
2020/659 20201123 23.11.2020 Inngående brev Marit Horsberg - Søknad veterinærstilling Marit Horsberg   her
2020/659 20201123 23.11.2020 Utgående brev Patricia Simoes -veterinary position Patricia Simoes   her
2020/308 20201123 23.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** Veterinærvakt Ytre-Namdal - forespørsel ang. fristilling *****   her
2020/308 20201123 23.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** Permisjon fra veterinærvakta *****   her
2020/308 20201123 23.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** Veterinære tjenester - foreløpig svar ang fristilling *****   her
2020/308 20201123 23.11.2020 Utgående brev ***** ***** foreløpig svar ang. permisjon fra veterinærvakta *****   her
2020/308 20201123 23.11.2020 Utgående brev ***** ***** - Svar angående prosess for rekruttering i fbm utmelding av veterinærvakta *****   her
2020/566 20201123 23.11.2020 Inngående brev Rannveig Farestveit - Angående endringer i reiserefusjon ved veterinære reiser med ekstraferje Rannveig Farestveit   her
2020/661 20201123 23.11.2020 Inngående brev 15/10 - Jacob Sandvik - Nabovarsel påbygg fjøs Jacob Andreas Sandvik   her
2020/661 20201123 23.11.2020 Inngående brev Kjell Hemmingsen - Nabovarsel påbygg fjøs på 15/10 Kjell Erling Hemmingsen   her
2020/661 20201123 23.11.2020 Inngående brev 15/10 - Jacob Sandvik - Tilbygg fjøs Jacob Andreas Sandvik   her
2020/430 20201120 20.11.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - ukl, 944484574 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/577 20201120 20.11.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - Skei UKL FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/632 20201120 20.11.2020 Inngående brev Leka Sjøfiske - Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil Leka Sjøfiske   her
2020/658 20201120 20.11.2020 Inngående brev 2/36- Mike Redelius - Søknad om tilbygg Mike Redelius   her
2020/285 20201120 20.11.2020 Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet - Oppfølging og ivaretakelse av barn og unge under pandemien HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
2020/285 20201120 20.11.2020 Utgående brev AtB - Covid 19 - Situasjonen med fergesambandet Skei - Gutvik ATB AS   her
2020/630 20201120 20.11.2020 Utgående brev 9/4 - Bjørn Kristian Haug mfl - Tillatelse til fradelingav nausttomt ved Haugsjøen Bjørn Kristian Haug   her
2020/172 20201120 20.11.2020 Utgående brev Statens vegvesen- Modulvogntog på kommunale veger STATENS VEGVESEN   her
2020/658 20201120 20.11.2020 Inngående brev 2/36 - Nabovarsel vedrørende søknad om tilbygg Mike Redelius   her
2020/658 20201120 20.11.2020 Utgående brev 2/36 - Mike Redelius - Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg Mike Redelius   her
2020/627 20201120 20.11.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av tomt til fritidsformål - Leka 17/2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/510 20201120 20.11.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Tildeling av skjønnsmidler 2021 Trøndelag (forhåndsfordelt og 1. tildeling av tilbakeholdte midler) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/507 20201120 20.11.2020 Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Veileder til selvkostforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2020/655 20201120 20.11.2020 Inngående brev Leka Brygge - Søknader LEKA BRYGGE AS   her
2020/655 20201120 20.11.2020 Utgående brev 8/26 - Leka Brygge AS - Dispensasjon i byggeprosjekt og igangsettingstillatelse av grunnarbeider Frøvik JORULF LELLO   her
2020/653 20201120 20.11.2020 Utgående brev 9/26 - Ole-Petter Helmersen - Ferdigattest for fritidsbolig Haugsveien 382 Ole Petter O Helmersen   her
2020/640 20201120 20.11.2020 Inngående brev 8/52 - Leka Graveservice AS- Søknad om tillatelse til grunnarbeid samt vann og avløp Frøvikveien 8 LEKA GRAVESERVICE AS   her
2020/640 20201120 20.11.2020 Utgående brev 8/52 - Leka Graveservice AS- Tillatelse til grunnarbeid samt vann og avløp Frøvikveien 8 LEKA GRAVESERVICE AS   her
2020/654 20201120 20.11.2020 Utgående brev Eva og Trond Nielsen - Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - Vågaveien 180 Eva Nielsen   her
2020/581 20201120 20.11.2020 Inngående brev 10/11 - Stein-Terje Johansen - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Stein Terje Johansen   her
2020/180 20201119 19.11.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Søknad om akvakulturanlegg på Storbrakan ved Sklinna Leka kommune: avklaring etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/656 20201118 18.11.2020 Inngående brev Christian Rogstad - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 9/4 og 19 Haugtun Christian Rogstad   her
2020/204 20201118 18.11.2020 Inngående brev Louise Holand - Søknad på 70 % stilling som barne- og ungdomsarbeider / barnehageassistent Louise Karin Maria Holand   her
2020/610 20201118 18.11.2020 Inngående brev Forliksrådet i Vikna - Innkalling til rettsmøte i forliksklage om kostnadsdekning til juridisk bistand Forliksrådet i Vikna   her
2020/72 20201118 18.11.2020 Inngående brev Øystein Leknes - Varsel om kontroll av PT søknad Leka kommune   her
2020/593 20201118 18.11.2020 Inngående brev Skatteetaten - Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2020, sendt 18.11.2020 - Fordeling til skattekreditorer Skatteetaten   her
2020/114 20201118 18.11.2020 Inngående brev Leka Bygdemuseum - Vedtak til søknad om tilskudd - ukl, 875742752 LEKA BYGDEMUSEUM   her
2020/646 20201117 17.11.2020 Utgående brev Statsnett SF og Tensio TN - Forhåndsvarsel om taksering av elanlegg STATNETT SF m.fl.   her
2020/204 20201117 17.11.2020 Inngående brev Sonja Wallmark - Søknad på 70 % stilling som vikar for barne- og ungdomsarbeider / barnehageassistent Sonja Olsen Wallmark   her
2020/639 20201117 17.11.2020 Utgående brev 8/53 - Solrun Pettersen- Søknad om utslippstillatelse fra fritidsbolig Frøvikveien 192 LEKA GRAVESERVICE AS   her
2020/653 20201117 17.11.2020 Inngående brev Ole Petter Helmersen - Søknad om ferdigattest for fritidsbolig Haugsveien 382 Ole Petter O Helmersen   her
2020/204 20201117 17.11.2020 Inngående brev Mari Sletner - Søknad på 70 % stilling som vikar for barne- og ungdomsarbeider / barnehageassistent Mari Jeanette Sletner   her
2020/285 20201117 17.11.2020 Inngående brev Folkehelseinstituttet - Informasjonsbrev nr. 4 om koronavaksinasjonsprogrammet - Elektronisk registrering i SYSVAK FOLKEHELSEINSTITUTTET   her
2020/210 20201117 17.11.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Handtering av mulig "overforbruk" av NMSK-midler til skogkultur i 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/269 20201117 17.11.2020 Inngående brev Tor Magne Martinussen - Klage på steinfylling / saksbehandling - oppfølging av sak Tor Magne Martinussen   her
2020/172 20201117 17.11.2020 Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet - Høringsbrev om forslag til endringer i SYSVAK-registerforskriften HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
2020/301 20201117 17.11.2020 Inngående brev OKS Trøndelag - Innkalling til ekstraordinært årsmøte 15.12.2020 - endring OKS TRØNDELAG SA   her
2020/650 20201117 17.11.2020 Inngående brev NVE - Informasjonspost om varsling av skred og flom NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
2020/204 20201116 16.11.2020 Inngående brev Linda Beate Johansen - Søknad på 70 % stilling som vikar for barne- og ungdomsarbeider / barnehageassistent Linda Beate Ressem Johansen   her
2020/210 20201116 16.11.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Budsjett for bruk av kommunale rentemidler av skogfond, 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/505 20201116 16.11.2020 Inngående brev BUFETAT - Tolkningsuttalelse – Krisesentrenes adgang til å ha bestemmelser om oppholdets lengde, krisesenterloven § 2 andre ledd Bufetat   her
2020/654 20201116 16.11.2020 Inngående brev Eva og Trond Nielsen - Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - Vågaveien 180 Eva Nielsen   her
2020/172 20201116 16.11.2020 Inngående brev Justis- og beredskapsdepartementet - Høring - oppnevning av en særskilt klagenemnd for klager over Koronakommisjonens avgjørelser i innsynssaker JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET   her
2020/639 20201116 16.11.2020 Inngående brev 8/53 - Solrun Pettersen- Søknad om utslippstillatelse fra fritidsbolig Frøvikveien 192 LEKA GRAVESERVICE AS   her
2020/154 20201116 16.11.2020 Inngående brev Siren Marie Høgholm - Søknad til Leka kommunes næringsfond - Cafeflora fase to SIREN MARIE HØGHOLM   her
2020/161 20201116 16.11.2020 Inngående brev Petter Sandvik - Feietjeneste Petter Konrad Sandvik   her
2020/211 20201116 16.11.2020 Inngående brev Namdal regionråd - Møteinnkalling Namdalsting 20.11.2020 Namdal Regionråd   her
2020/84 20201115 15.11.2020 Inngående brev Jacob Sandvik Service - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 995088207, 5052-15/ 11 JACOB SANDVIK SERVICE   her
2020/82 20201115 15.11.2020 Inngående brev Svein K. Garnes - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992069791, 5052-1/ 2 SVEIN K. GARNES   her
2020/79 20201115 15.11.2020 Inngående brev Trond C. Hiller - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985455619, 5052-2/ 4 TROND C HILLER   her
2020/663 20201115 15.11.2020 Inngående brev Sigbjørn Vågan - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 870952252, 5052-10/ 5 Sigbjørn Jarle Vågan   her
2020/76 20201115 15.11.2020 Inngående brev Tora Johansen - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980904660, 5052-14/ 10 JOHANSEN TORA   her
2020/85 20201115 15.11.2020 Inngående brev Jan Erling Pettersen - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 994919113, 5052-17/ 6 JAN ERLING PETTERSEN   her
2020/87 20201115 15.11.2020 Inngående brev Viggo Haug - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996294153, 5052-9/ 12 Viggo Haug   her
2020/78 20201115 15.11.2020 Inngående brev Åsmund Nilsen - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983915302, 5052-16/ 8 Åsmund Nilsen   her
2020/71 20201115 15.11.2020 Inngående brev Ole Hamnes - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970370544, 5052-12/ 2 Ole Henry Hamnes   her
2020/72 20201115 15.11.2020 Inngående brev Øystein Leknes - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970416617, 5052-15/ 1 Øystein Leknes   her
2020/65 20201115 15.11.2020 Inngående brev Per Helge Johansen - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969325101, 5052-16/ 19 Per Helge Johansen   her