eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/18 20210121 21.01.2021 Utgående brev Trøndelag fylkeskommune - Ekstra vedlikehold på fylkesveg - Forslag til tiltak Trøndelag fylkeskommune   her
2020/700 20210121 21.01.2021 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - Sluttutbetaling av spillemidler 73141 Sanitæranlegg og inforom i Våttvika - startpunkt for turstinettet i Skeisnesset Trøndelag fylkeskommune   her
2020/645 20210121 21.01.2021 Inngående brev Arbeidstilsynet - W Hansen Service AS - Oppføring av utleiebygg - Manglende opplysninger for å behandle søknaden - Frist 25.februar Arbeidstilsynet   her
2021/39 20210121 21.01.2021 Inngående brev Jan Erling Pettersen - Søknad på kommunalt næringsfond - grunnopplysninger JAN ERLING PETTERSEN   her
2021/39 20210121 21.01.2021 Inngående brev Jan Erling Pettersen - Søknad til kommunalt næringsfond - Landbruksverksted JAN ERLING PETTERSEN   her
2021/40 20210121 21.01.2021 Inngående brev Helsedirektoratet - Innrapportering av antall personer med psykisk utviklingshemming per 1.1.2021 HELSEDIREKTORATET   her
2021/712 20210121 21.01.2021 Inngående brev ANT HMS & Bedriftshelse AS - Arbeidstilsynets krav til virksomheten knyttet til covid-19 ANT HMS & BEDRIFTSHELSE AS   her
2020/691 20210120 20.01.2021 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - Behandling av søknader om avkjørsler og dispensasjoner fra byggegrense fra fylkesveg - informasjon om praksis Trøndelag fylkeskommune   her
2020/305 20210120 20.01.2021 Inngående brev Landbruksdirektoratet - Endelige satser for produksjonstilskudd og avløsertilskudd 2020 er fastsatt LANDBRUKSDIREKTORATET   her
2021/713 20210120 20.01.2021 Inngående brev Helsedirektoratet - Kommunens ansvar for transport til og fra vaksinasjonssted HELSEDIREKTORATET   her
2021/37 20210120 20.01.2021 Inngående brev Per Gunnar Hansen - Eiendommen gnr 2 bnr 10 Gutvik i Leka kommune - Endringer i matrikkelen Per Gunnar Hansen   her
2021/4 20210120 20.01.2021 Inngående brev NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag - Høring av utkast til ny samarbeidsavtale NAV HJELPEMIDDELSENTRAL TRØNDELAG LEVANGER   her
2021/4 20210120 20.01.2021 Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet - Høringsbrev om forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
2020/276 20210120 20.01.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Trøndelag - Uttalelse til vedtak / saksbehandling i dispensasjonssak; fradeling og arealoverføring - Leka 17/14 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG   her
2020/145 20210120 20.01.2021 Inngående brev Museet Midt IKS - Strategipapir Leka 2021-23 MUSEET MIDT IKS   her
2020/185 20210119 19.01.2021 Utgående brev Leka kommune - Temaplan for Idrett og fysisk aktivitet Trøndelag fylkeskommune   her
2021/713 20210119 19.01.2021 Inngående brev Helsedirektoratet - Vaksinering mot SARS-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen HELSEDIREKTORATET   her
2020/493 20210119 19.01.2021 Inngående brev Helsedirektoratet - Tilskuddsordningen "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester" - riktig skjema for rapportering HELSEDIREKTORATET   her
2021/4 20210119 19.01.2021 Inngående brev Direktoratet for byggkvalitet - Offentlig høring av endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET   her
2020/43 20210119 19.01.2021 Inngående brev Jacob Sandvik Service - Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 995088207 Landbruksdirektoratet   her
2020/694 20210119 19.01.2021 Utgående brev Horta - Retting av matrikkel av umatrikulert grunn av felles utmark Burøya/Ytterøya Synnøve K Arntse Westgård   her
2020/640 20210119 19.01.2021 Inngående brev 8/52 - A3 - Bygg Beitstad - Søknad om tillatelse til tiltak - fritidsbolig- Frøviksundveien 8 A3-BYGG BEITSTAD AS   her
2021/31 20210119 19.01.2021 Utgående brev Gjermund Pettersen - Tillatelse til tiltak - riving av eksisterende garasje, samt nybygg TROLLDAL BYGG AS   her
2020/619 20210119 19.01.2021 Inngående brev ***** ***** - innkalling til rehabiliteringsopphold *****   her
2020/586 20210119 19.01.2021 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - Fullmaktsskjema ny konkurranse - Medisinsk og teknisk gass, næringsmiddelgass og leie av gassflasker TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE   her
2021/38 20210119 19.01.2021 Inngående brev Skatteetaten - Styringsrapport til skattekreditor for periode 01/2021, sendt 19.01.2021 Skatteetaten   her
2020/244 20210119 19.01.2021 Utgående brev Rannveig Farestveit - utbetaling av stimuleringstilskudd til rekrutteringsarbeid 2020 Rannveig Farestveit   her
2020/43 20210118 18.01.2021 Inngående brev Jacob Sandvik Service - Utbetalingsanmodning - Drenering, 995088207 Landbruksdirektoratet   her
2020/309 20210118 18.01.2021 Inngående brev Jacob Sandvik Service - Utbetalingsanmodning - SMIL, 995088207 JACOB SANDVIK SERVICE   her
2021/34 20210118 18.01.2021 Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartement - Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2021/35 20210118 18.01.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Trøndelag - Planlagte tilsyn med kommunene i 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG   her
2020/182 20210118 18.01.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Trøndelag - Utlysing av midler fra Klima- og miljøprogrammet til tiltak i Trøndelag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG   her
2021/712 20210118 18.01.2021 Inngående brev Utdanningdirektoratet - Tilbake til gult nivå - ungdomsskoler og videregående skoler UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2020/304 20210118 18.01.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Trøndelag - Avgjørelse av lovlighetsklage - kommunestyrets vedtak i K. sak 68/19 og F. sak 24/20 - Leka kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG   her
2021/4 20210118 18.01.2021 Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Høring - endring i budsjett- og regnskapsforskriften - avskrivningstid for programvare KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2020/52 20210115 15.01.2021 Inngående brev Ståle Gunnar Haug - oppdatert søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869687022, 5052-9/ 5 STÅLE GUNNAR HAUG   her
2020/63 20210115 15.01.2021 Inngående brev Terje Helmersen - oppdatert søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969292378, 5052-9/ 22 TERJE HELMERSEN   her
2020/55 20210115 15.01.2021 Inngående brev Otto Husby Larsen - oppdatert søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 922050686, 5052-9/ 9 OTTO HUSBY LARSEN   her
2021/4 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper - høring KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2020/456 20210115 15.01.2021 Inngående brev Statens vegvesen - NA-rundskriv 2021/01 Fartsgrensekriterier Statens vegvesen   her
2020/493 20210115 15.01.2021 Inngående brev Helsedirektoratet - Tilskuddsordningen "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester" - rundskriv HELSEDIREKTORATET   her
2020/81 20210115 15.01.2021 Inngående brev Erna Karin Johansen - oppdatert søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990127956, 5052-4/ 1 ERNA KARIN JOHANSEN   her
2020/88 20210115 15.01.2021 Inngående brev Reidun Gudding Jacobsen - oppdatert søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 998081696, 5052-17/ 2 REIDUN GUDDING JACOBSEN   her
2020/61 20210115 15.01.2021 Inngående brev Reidar Magne Thorsen - oppdatert søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969326914, 5052-6/ 2 THORSEN REIDAR MAGNE   her
2020/80 20210115 15.01.2021 Inngående brev Fysioterapeuten i Leka - Oppdatert søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987317256, 5052-16/ 12 FYSIOTERAPEUTEN I LEKA Arnfinn Holand   her
2020/73 20210115 15.01.2021 Inngående brev Trygve-Einar Engan - oppdatert søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 977553628, 5052-11/ 4 TRYGVE-EINAR ENGAN   her
2021/712 20210115 15.01.2021 Inngående brev Helsedirektoratet - Informasjonsflyten ved innføring av nye tiltak mot covid-19 HELSEDIREKTORATET   her
2021/4 20210115 15.01.2021 Inngående brev Barne- og familiedepartementet - Høringsbrev NOU 2020: 14 Ny barnelov BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET   her
2020/657 20210115 15.01.2021 Utgående brev Startlån - ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/1 20210114 14.01.2021 Utgående brev Ole Martin Johansen - Utslippstillatelse Rossvikvågen hyttefelt gnr 4 bnr 1 Ole Martin Johansen   her
2020/456 20210114 14.01.2021 Inngående brev Statens vegvesen - Invitasjon til dialogmøter - prosjekt forskriftsarbeid vegdata og trafikkinformasjon Statens vegvesen   her
2020/191 20210114 14.01.2021 Inngående brev Statens vegvesen - Oppdatering/revisjon av veglistene i kommunen 2020 Statens vegvesen   her
2020/276 20210114 14.01.2021 Utgående brev Særutskrift 1714 - Odd Jarle Husby - jordlovsbehandling og dispensasjon til fradeling og arealoverføring i LNFR a-område av tilleggstomt og tilleggsareal.pdf STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG   her
2021/30 20210114 14.01.2021 Inngående brev Leka kommune - søknad om spillemidler til Leka Aktivitetspark - Lavterskel treningsanlegg ved Leka skole LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET   her
2020/576 20210114 14.01.2021 Inngående brev Pinsemenigheten Filadelfia Orkdal - Kommunalt statstilskudd til tros- og livssynssamfunn John Magnar Tamlag   her
2020/655 20210114 14.01.2021 Inngående brev Jorulf Lello - Leka brygge AS - rorbuer - søknad om igangsettingstillatelse for betong-, tømrer- og rørleggerarbeider JORULF LELLO   her
2021/31 20210114 14.01.2021 Inngående brev Gjermund Pettersen - søknad om tillatelse til tiltak - riving av eksisterende garasje/sette opp ny Gjermund Pettersen   her
2020/164 20210114 14.01.2021 Utgående brev Kirsti Berg - Svar på anmodning om ny vurdering av konsesjon - Vågan gård Kirsti Berg   her
2020/573 20210114 14.01.2021 Inngående brev Lotteri- og stiftelsestilsynet - Kvittering på innsendt søknad om tilskudd / spillemidler til Leka aktivitetspark - Klatreanlegg ved Leka skole Lotteri- og stiftelsestilsynet   her
2021/32 20210114 14.01.2021 Utgående brev 6/5 - Driveplikt landbrukseiendom Hallgeir Foss   her
2021/30 20210114 14.01.2021 Inngående brev Leka kommune - søknad om spillemidler til Leka aktivitetspark - Klatre anlegg ved Leka skole LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET   her
2021/30 20210114 14.01.2021 Inngående brev Leka kommune - søknad om spillemidler til Leka aktivitetspark - Pumptrack ved Leka skole LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET   her
2020/573 20210114 14.01.2021 Inngående brev Lotteri- og stiftelsestilsynet - Kvittering på innsendt søknad om tilskudd / spillemidler til Leka aktivitetspark - Pumptrack ved Leka skole Lotteri- og stiftelsestilsynet   her
2021/30 20210114 14.01.2021 Inngående brev Leka kommune - søknad om spillemidler til Leka aktivitetspark - balansepark ved Leka skole LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET   her
2020/573 20210113 13.01.2021 Inngående brev Lotteri- og stiftelsestilsynet - Kvittering på innsendt søknad om tilskudd / spillemidler til Leka Aktivitetspark - Lavterskel treningsanlegg ved Leka skole Lotteri- og stiftelsestilsynet   her
2021/28 20210113 13.01.2021 Inngående brev Kulturdepartementet - Om søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2021 KULTURDEPARTEMENTET   her
2021/29 20210113 13.01.2021 Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartement - Rundskriv H-1/21 Statsbudsjettet for 2021 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2021/19 20210113 13.01.2021 Inngående brev Refusjonskrav NAV Nærøysund 2020 Nærøysund kommune   her
2020/432 20210113 13.01.2021 Inngående brev Ching Bjørknes - signert arbeidsavtale - ved Gutvik gravplass Ching Alexandra Locion Bjorknes   her
2020/138 20210113 13.01.2021 Utgående brev Nav Familie- og pensjonsytelse - Kontantstøtterapport januar 2021 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER AVD VADSØ   her
2021/27 20210113 13.01.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Trøndelag - Kommunedelplan for naturmangfold – ny veileder og tilskuddsordning STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG   her
2021/4 20210113 13.01.2021 Inngående brev Kystverket - Høring av forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning Kystverket   her
2020/573 20210112 12.01.2021 Inngående brev Lotteri- og stiftelsestilsynet - Kvittering på innsendt søknad om tilskudd / spillemidler til Leka aktivitetspark - Balansepark ved Leka skole Lotteri- og stiftelsestilsynet   her
2020/185 20210112 12.01.2021 Inngående brev Kulturdepartementet - Anleggsregisteret - oppdatering av opplysninger 2021 KULTURDEPARTEMENTET   her
2021/712 20210112 12.01.2021 Inngående brev Utdanningsdepartementet - Presisering av tiltaksperiode på rødt nivå UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2021/713 20210112 12.01.2021 Inngående brev Helsedirektoratet - Endret anbefaling vedrørende opptrekkskanyler i - Covid 19 vaksinering HELSEDIREKTORATET   her
2021/4 20210112 12.01.2021 Inngående brev Direktoratet for byggkvalitet - Høring av endringer i byggteknisk forskrift om ladeklare bygg DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET   her
2021/18 20210112 12.01.2021 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - Ekstra vedlikehold på fylkesveg - Ber om innspill på forslag til tiltak Trøndelag fylkeskommune   her
2020/620 20210112 12.01.2021 Inngående brev Helsedirektoratet - Frist for rapportering av data til Kommunalt pasient- og bukerregister - IPLOS 15.01.2021 HELSEDIREKTORATET   her
2021/2 20210111 11.01.2021 Inngående brev Konstali Helsenor - Innsynsbegjæring KONSTALI HELSENOR AS   her
2021/4 20210111 11.01.2021 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - Høring - samarbeid mellom Statped og spesialisthelsetjenesten UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2020/436 20210111 11.01.2021 Utgående brev 14/28- Karen Marie Kvaløy-Ferdigattest garasje Karen Marie Kvaløy   her
2020/276 20210111 11.01.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Trøndelag - oversending av vedtak - fradeling og arealoverføring - Leka 17/14 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG   her
2021/11 20210111 11.01.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Trøndelag - Rutinebeskrivelse for ajourhold av AR5 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG   her
2021/4 20210111 11.01.2021 Inngående brev Justis- og beredskapsdepartementet - Høring - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET   her
2021/12 20210111 11.01.2021 Inngående brev Eline Eidvin - signert arbeidsavtale - trainee-stilling Eline Moe Eidvin   her
2021/2 20210111 11.01.2021 Utgående brev Huseierne - Eiendomsskatt og kommunale gebyrer HUSEIERNES LANDSFORBUND   her
2021/713 20210111 11.01.2021 Inngående brev Folkehelseinstituttet - Informasjonsbrev nr. 10 i koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET   her
2021/14 20210111 11.01.2021 Inngående brev Maja Furre - signert arbeidsavtale - avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester Maja Moen Furre   her
2020/576 20210108 08.01.2021 Inngående brev Oslo tingrett - mangler kvittering for mottatt prosessvarsel OSLO TINGRETT   her
Ingen tilgang 20210108 08.01.2021 Utgående brev ***** ***** - Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom - ***** *****   her
Ingen tilgang 20210108 08.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** - Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom - ***** *****   her
2020/532 20210108 08.01.2021 Inngående brev Ida Skorstad - arbeidsavtale - PLO Ida Synnøve Skorstad   her
2020/497 20210108 08.01.2021 Inngående brev Landbruks- og matdepartementet - Jordvern og FNs bærekraftsmål LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET   her
2021/10 20210108 08.01.2021 Inngående brev Helsedirektoratet - Innhenting av data for ØHD 2020 utgår HELSEDIREKTORATET   her
2020/172 20210108 08.01.2021 Inngående brev Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Påminnelse om høring av forslag til brann- og redningsvesenforskrift – kort video om innholdet DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)   her
2020/228 20210108 08.01.2021 Inngående brev Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDI - Utsatt frist for svar på kommuneundersøkelsen 2020 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
2021/4 20210107 07.01.2021 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - Høring – læreplan i programmering og modellering X UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2021/5 20210107 07.01.2021 Inngående brev MNA - Garantiansvar og eierandel år 2020 - MNA IKS MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS   her
2020/499 20210107 07.01.2021 Inngående brev AtB - Påminnelse - Invitasjon til dialogmøter trinn 2 - Nytt hurtigbåttilbud fra 2024 - Leka kommune ATB AS   her