eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/507 20200708 08.07.2020 Inngående brev Endringer i barnevernloven - Prop. 84 L (2019-2020) BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET   her
2020/508 20200708 08.07.2020 Inngående brev Politisk behandling av årsrapport for barnevernstjenesten - 2019 NÆRØYSUND KOMMUNE   her
2020/509 20200708 08.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Sklinna naturreservat - tillatelse til ringmerking av fugl høsten 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/505 20200707 07.07.2020 Inngående brev Kartlegging av kommunenes krisesentertilbud FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/419 20200707 07.07.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Isak Willy Skorstad Strand Isak Willy S Strand   her
2020/419 20200707 07.07.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Didrik Wågheim Bjørnstad Didrik Wågheim Bjørnstad   her
2020/419 20200707 07.07.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Lotte Wågheim Bjørnstad Lotte Wågheim Bjørnstad   her
2020/419 20200707 07.07.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Lea Jakobsen Lea Marfil Jakobsen   her
2020/506 20200707 07.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/343 20200707 07.07.2020 Inngående brev KOSTRA - rapportering regnskap per 2. kvartal 2020 AKADEMIKERGRUPPA I STATISTISK SENTRALBYRÅ   her
2020/172 20200707 07.07.2020 Inngående brev Høring – forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET   her
2020/501 20200706 06.07.2020 Inngående brev Spørsmål om grunnlaget for matrikulering ADVOKAT BJØRN TERJE SMISTAD AS   her
2020/172 20200706 06.07.2020 Inngående brev Høring av forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2020/502 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev for 2020 - tiltak rettet mot sårbare barn og unge, Leka kommune UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2020/435 20200706 06.07.2020 Inngående brev Driveplikt eiendom 17/18 Nydalen Torgeir Hoff Jakobsen m.fl.   her
2020/292 20200706 06.07.2020 Inngående brev Drenering 9/17 Leka - midlertidig svar TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE   her
2020/503 20200706 06.07.2020 Inngående brev Etablering av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler - forholdet til plan- og bygningsloven mv. KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2020/285 20200706 06.07.2020 Inngående brev Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvenser for smittevernet HELSEDIREKTORATET   her
2020/154 20200703 03.07.2020 Inngående brev Tilsagn om ekstraordinære tilskuddsmidler til kommunale næringsfond 2020 - til alle kommuner i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE   her
2020/497 20200703 03.07.2020 Inngående brev Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Trøndelag 2020-2025 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/498 20200703 03.07.2020 Inngående brev Invitasjon til Ungdommens fylkesting Trøndelag 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE   her
2020/419 20200703 03.07.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Tom Christian Ulriksen Tom Christian Ulriksen   her
2020/499 20200703 03.07.2020 Inngående brev Hurtigbåt i Trøndelag fra 2024 - Informasjon om tilbudsutvikling og invitasjon til dialog ATB AS   her
2020/500 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2020/128 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kommunesamling beredskap 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/32 20200703 03.07.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - ferievikar bibliotek Line Merete Rogne   her
2020/490 20200702 02.07.2020 Inngående brev Mulig klimabetinget avlingssvikt Fylkesmannen i Trøndelag   her
2020/154 20200702 02.07.2020 Utgående brev Melding om vedtak F.sak 62/20 - Leka Motell og camping - søknad om tilskudd LEKA MOTELL OG CAMPING Anne Britt Normann   her
2020/404 20200702 02.07.2020 Utgående brev 3/8 - Per Egil Blomstrøm - Jordlovsbehandling - søknad om fradeling to teiger fra landbrukseiendommen gnr 3 bnr 8 Per Egil Blomstrøm   her
2020/404 20200702 02.07.2020 Utgående brev 3/8 - Jens Karsten Kjærstad - Søknad om konsesjon for kjøp av to avgrensede teiger - del av landbrukseiendommen gnr 3 bnr 8 Jens Karsten Kjærstad   her
2020/430 20200702 02.07.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Leik Thorvik Leik Thorvik   her
2020/419 20200702 02.07.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Heine Thorvik Heine Thorvik   her
2020/430 20200702 02.07.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Ole Tobias Holand Floa Ole Tobias Holand Floa   her
2020/301 20200702 02.07.2020 Inngående brev Ekstramidler fra Fylkeskommunen for 2020 LÆRLINGEKOMPANIET I TRØNDELAG   her
2020/285 20200702 02.07.2020 Inngående brev Kapasitet på hurtigbåt ATB AS   her
2020/419 20200702 02.07.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Lotta Sandnes Laugen Lotta Sandnes Laugen   her
2020/419 20200702 02.07.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Håkan Stene Håkan Stene   her
2020/478 20200702 02.07.2020 Utgående brev Line Rogne - ferievikar for bibliotekar sommeren 2020 Line Merete Rogne   her
2020/397 20200702 02.07.2020 Inngående brev Bekrefter tildelt plass - Maja Helmersen Aune Helene Strand Helmersen   her
2020/419 20200702 02.07.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Agne Bucaite Agne Bucaite   her
2020/419 20200702 02.07.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Ugne Bucaite Ugne Bucaite   her
2020/419 20200702 02.07.2020 Inngående brev Arbeidsavtale Andrea Simpson Kvalø   her
2020/419 20200702 02.07.2020 Inngående brev Arbeidsavtale Eirik Laugen Forbord   her
2020/419 20200702 02.07.2020 Inngående brev Arbeidsavtale Oskar Forbord   her
2020/419 20200702 02.07.2020 Inngående brev Re: strandrydding Leka og Horta 2020 Petter Ulriksen   her
2020/430 20200702 02.07.2020 Inngående brev Arbeidskontrakt Brage Pettersen -Lund Pettersen, Solrun   her
2020/419 20200702 02.07.2020 Inngående brev Arbeidskontrakt - Alette Pettersen Lund Pettersen, Solrun   her
2020/399 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svar på anke av vedtak-skoleskyss Louise Karin Maria Holand   her
2020/398 20200702 02.07.2020 Utgående brev Foreningen for gammelt handverk i det Nordenfjellske - Svar på søknad om tilskudd - 2020 FORENINGEN FOR GAMMELT HANDVERK I DET NORDENFJELLSKE   her
2020/493 20200701 01.07.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2020 HELSEDIREKTORATET   her
2020/494 20200701 01.07.2020 Inngående brev Vedr. søknad om omdisponering og fradeling av parsell Per Otto Furre   her
2020/495 20200701 01.07.2020 Inngående brev Revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF og kommunene i nordre Trøndelag, samt Selbu, Tydal, Osen og Bindal - politisk behandling i kommunene KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON   her
2020/285 20200701 01.07.2020 Inngående brev Anbefalingene om LAR under Covid-19 HELSEDIREKTORATET   her
2020/419 20200701 01.07.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Ingri Elise Holand Floa Ingri Elise Holand Floa   her
2020/430 20200701 01.07.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Anne Stine Holand Floa Anne Stine Holand Floa   her
2020/430 20200701 01.07.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Frithjof Thorvik Frithjof Thorvik   her
2020/419 20200701 01.07.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Karoline Borgan Karoline Erika F Borgan   her
2020/430 20200701 01.07.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Sofie Thorvik Sofie Thorvik   her
2020/419 20200701 01.07.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Maja Thorvik Maja Thorvik   her
2020/496 20200701 01.07.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Helse og velferdsleder Helga S Bogen Størseth   her
2020/492 20200701 01.07.2020 Inngående brev Nødvendig utbedring av septiktank - abonnent MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS   her
2020/419 20200630 30.06.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Kirsti Karina Dahl Sæternes Kirsti Karina Dahl Sæternes   her
2020/419 20200630 30.06.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Sigurd Svendsen Sigurd Svendsen   her
2020/419 20200630 30.06.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Frida Jensine Svendsen Frida Jensine Svendsen   her
2020/172 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring av forslag til regelverksendringer - bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud KUNNSKAPSDEPARTEMENTET   her
2020/172 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
2020/419 20200630 30.06.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Elise Leknes Elise Mari Leknes   her
2020/430 20200630 30.06.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Hanna Annie Leknes Hanna Annie Leknes   her
2020/419 20200630 30.06.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Johan Leknes Johan Leknes   her
2020/419 20200630 30.06.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Eva Lara Lohrengel Eva Lara Lohrengel   her
2020/419 20200630 30.06.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Tuva Aune Kvaløy Tuva Aune Kvaløy   her
2020/154 20200629 29.06.2020 Inngående brev Leka motell og camping - søknad om tilskudd LEKA MOTELL OG CAMPING Anne Britt Normann   her
2020/419 20200629 29.06.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Ronja M Tveiten Ulriksen Ronja M Tveiten Ulriksen   her
2020/419 20200629 29.06.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Remi A Tveiten Ulriksen Remi A Tveiten Ulriksen   her
2020/419 20200629 29.06.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Eivind Pettersen Eivind Myrvold Pettersen   her
2020/430 20200629 29.06.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Brage Pettersen Lund Brage Pettersen Lund   her
2020/31 20200629 29.06.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/172 20200629 29.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i apotekloven § 6-6 Postmottak HOD m.fl.   her
2020/419 20200629 29.06.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Alette Pettersen Lund Alette Pettersen Lund   her
2020/419 20200629 29.06.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Andrea Kvalø Andrea Kvalø   her
2020/419 20200629 29.06.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Eirik Laugen Forbord Eirik Laugen Forbord   her
2020/419 20200629 29.06.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Oskar Laugen Forbord Oskar Laugen Forbord   her
2020/419 20200629 29.06.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Charlene Ulriksen Charlene Ulriksen   her
2020/234 20200629 29.06.2020 Inngående brev Oppsigelse av leilighet *****   her
2020/455 20200629 29.06.2020 Inngående brev Oppsigelse - 20% Reidun Jakobsen   her
2020/397 20200629 29.06.2020 Inngående brev Bekrefter tildelt plass - Aiden Zachary Jakobsen Even Jakobsen   her
2020/172 20200629 29.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2020/172 20200626 26.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til forskrift til integreringsloven KUNNSKAPSDEPARTEMENTET   her
2020/482 20200626 26.06.2020 Inngående brev Behandling av samarbeidsavtale vedrørende digitalisering TRONDHEIM KOMMUNE   her
2020/482 20200626 26.06.2020 Inngående brev Deltakelse i ressursgruppe, DigiTrøndelag TRONDHEIM KOMMUNE   her
2020/285 20200626 26.06.2020 Inngående brev Samarbeidsavtale om prøvetransport covid-19 og kartlegging om utvidet testing HELSE NORD-TRØNDELAG HF   her
2020/172 20200626 26.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET   her
2020/285 20200626 26.06.2020 Inngående brev Informasjon knyttet til endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
2020/480 20200626 26.06.2020 Inngående brev Avtale for mannskap i Leka deltidsbrannvesen Franz Ruben Johansen Aune   her
2020/343 20200626 26.06.2020 Inngående brev KOSTRA - rapportering regnskap per 2. kvartal 2020 STATISTISK SENTRALBYRÅ   her
Ingen tilgang 20200626 26.06.2020 Inngående brev Presentasjonen om Helseplattformen Ragnar Prestvik m.fl.   her
2020/481 20200626 26.06.2020 Inngående brev Kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020 og koronatiltak fase 3 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2020/479 20200626 26.06.2020 Inngående brev Turnusplasser 15082021 - 14082022 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/228 20200626 26.06.2020 Inngående brev Krav om deling av integreringstilskudd for ***** ***** ***** *****   her
2020/397 20200626 26.06.2020 Inngående brev Bekrefter tildelt plass - Alma Furre Solberg Maja Moen Furre   her