eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/206 20210415 15.04.2021 Utgående brev Jacob Sandvik - Administrativt vedtak på søknad om tilskudd til utreding av driftsbygning gnr 15 bnr 11 Jacob Andreas Sandvik   her
2021/148 20210415 15.04.2021 Utgående brev ***** ***** - svar på søknad om kommunal bolig *****   her
2021/148 20210415 15.04.2021 Utgående brev ***** ***** - svar på søknad om kommunal bolig *****   her
2021/148 20210415 15.04.2021 Utgående brev ***** ***** ***** - svar på søknad om kommunal bolig *****   her
2021/76 20210415 15.04.2021 Utgående brev Ole Harry Sørli - svar på spørsmål om eiendomsavgifter Ole Harry Sørli   her
2020/265 20210415 15.04.2021 Inngående brev Leka Industriselskap AS - Innkalling til generalforsamling 22/4-2021 Leka Industriselskap AS   her
2020/665 20210415 15.04.2021 Inngående brev Petter Sandvik - manglende svar på henvendelsen om avløpsgebyr Petter Konrad Sandvik   her
2021/174 20210415 15.04.2021 Inngående brev AS Høgsand - søker om å få unntak fra vedtak om skjenkebevilling i saka som krever at stedfortreder avlegg etablererprøve AS HØGSAND   her
2021/81 20210415 15.04.2021 Inngående brev Innovasjon Norge - vedrørende søknad om investeringstilskudd - Jens Karsten Kjærstad INNOVASJON NORGE   her
2021/216 20210415 15.04.2021 Utgående brev Arbeidsmiljøutvalget - Innkalling til møte 20.04.2021 Oddvar Aardahl m.fl.   her
2020/535 20210415 15.04.2021 Inngående brev Kystplan - påvegne av Per Otto Furre - innspill og merknad til reguleringsplan for Skei Havneområde KYSTPLAN AS   her
2021/203 20210414 14.04.2021 Inngående brev Nord-Trøndelag Havn - uttalelse gitt vedr. søknaden fra Bjørnar Solsem om bygging av kai og flytebrygge i Leka kommune NORD-TRØNDELAG HAVN RØRVIK IKS   her
2021/712 20210414 14.04.2021 Inngående brev IMDI - nye oppdateringer - Regjeringens pressekonferanse 13/4-21 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
Ingen tilgang 20210414 14.04.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20210414 14.04.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom ***** ***** *****   her
2020/74 20210414 14.04.2021 Inngående brev Kystplan - nabovarsel og kvittering - Søknad om dispensasjon Skei havneområde KYSTPLAN AS   her
2021/4 20210414 14.04.2021 Inngående brev Justis- og beredskapsdepartementet - Høring - endringer i arveloven mv. (begrensninger i ansvaret for arvelaterens forpliktelser mv.) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET   her
2021/214 20210414 14.04.2021 Inngående brev Visit Namdalen - Innkalling årsmøte 29.4.21 kl 9:00 - 10:00 - på teams VISIT NAMDALEN SA   her
Ingen tilgang 20210414 14.04.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20210414 14.04.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20210414 14.04.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom ***** ***** *****   her
2021/174 20210414 14.04.2021 Inngående brev AS Høgsand - Søknad om skjenke- og serveringsbevilling - 2021 AS HØGSAND   her
2020/490 20210414 14.04.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Trøndelag - Erstatning for avlingssvikt 2020 - korn - Sigbjørn Vågan - Leka 10/5 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG   her
Ingen tilgang 20210414 14.04.2021 Inngående brev Linda Beate Johansen - signert arbeidsavtale - Leka barnehage Linda B Ressem Johansen   her
Ingen tilgang 20210414 14.04.2021 Inngående brev Camilla Andreassen - signert arbeidsavtale - Leka Barnehage Camilla Andreassen   her
2021/76 20210414 14.04.2021 Inngående brev Ole Harry Sørli - spørsmål til faktura på eiendomsavgift Ole Harry Sørli   her
2020/508 20210414 14.04.2021 Inngående brev Bufetat- Invitasjon til webinar: Barnevern over landegrenser og mindreårige ofre for menneskehandel Bufetat   her
2021/207 20210414 14.04.2021 Inngående brev 9/12 - Viggo Haug - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Viggo Haug   her
2021/712 20210413 13.04.2021 Inngående brev IMDI - Til landets kommuner: helgens pressemelding 10.04.2021 oversatt til ulike språk INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
2021/4 20210413 13.04.2021 Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet - Høring - Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven for å ivareta tilgangen til medisinsk utstyr og personlig verneutstyr HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
2020/74 20210413 13.04.2021 Inngående brev Kystplan - tilbakemelding på kommentarer/spørsmål vedr. søknaden om dispensasjon - masseuttak i Skei Havneområde KYSTPLAN AS   her
2021/29 20210413 13.04.2021 Inngående brev IMDI - Ny veileder om samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsprogrammet (erstatter rundskriv G-27/2017) INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
2020/180 20210413 13.04.2021 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS - Avslag på søknad om ny akvakulturlokalitet Storbrakan i Leka kommune Trøndelag fylkeskommune   her
2021/97 20210413 13.04.2021 Utgående brev Søkere på fagarbeiderstillinger - Informasjon om ansettelser Mahmood Noee m.fl.   her
2021/212 20210413 13.04.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Trøndelag - Oppfordrer kommuner i Trøndelag til å bidra i 10-årsmarkeringen for 22. juli STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG   her
Ingen tilgang 20210413 13.04.2021 Inngående brev Rune Svane - Signert arbeidsavtale for stilling som vikar for fagarbeider på teknisk avdeling Rune Svane   her
2020/74 20210413 13.04.2021 Utgående brev Kystplan - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel/reguleringsplan for Skei Havneområde og pbl §1-8 for uttak av masser og opparbeiding av næringsareal på gbnr 16/43 siri@kystplan.no   her
2020/145 20210412 12.04.2021 Inngående brev Museet Midt IKS - Representantskapsmøte 27. april kl 15.00 MUSEET MIDT IKS   her
2020/229 20210412 12.04.2021 Inngående brev Lærlingekompaniet i Trøndelag - sakspapirer årsmøte 19/4-21 LÆRLINGEKOMPANIET I TRØNDELAG   her
2021/210 20210412 12.04.2021 Inngående brev Namdal Rehabilitering - innkalling til rehabiliteringsopphold - ***** ***** NAMDAL REHABILITERING IKS   her
2020/56 20210412 12.04.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Trøndelag - Varsel om forlenget saksbehandlingstid - produksjonstilskudd 2020 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG   her
2021/206 20210412 12.04.2021 Inngående brev Jacob Sandvik - Søknad om tilskudd til utreding av driftsbygning Jacob Andreas Sandvik   her
2020/572 20210412 12.04.2021 Inngående brev Tor Arne Tryggestad - Oppsigelse av leieavtale - Branngarasje Gutvik Tor Arne Tryggestad   her
2021/209 20210412 12.04.2021 Inngående brev 330 Skvadron Ørland - Utskifting av Sea King redningshelikopter 330 skvadron avdeling Ørland - landingsplass 330 Skvadron Ørland   her
2021/4 20210412 12.04.2021 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - Faghøring - Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022 - 2030 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE   her
2021/186 20210412 12.04.2021 Inngående brev Adrianna Druzkowska - Søknad på stillingen som pedagogisk leder/ barnehagelærer Adrianna Druzkowska   her
2021/184 20210412 12.04.2021 Inngående brev Adrianna Druzkowska - Søknad på ledig stilling som barnehagelærer Adrianna Druzkowska   her
2021/184 20210412 12.04.2021 Utgående brev Adrianna Druzkowska - Bekreftelse på mottatt søknader Adrianna Druzkowska   her
2021/186 20210412 12.04.2021 Utgående brev Adrianna Druzkowska - Bekreftelse på mottatt søknader 'Adrianna Druzkowska'   her
2021/186 20210412 12.04.2021 Inngående brev Ingrid Skogly - Søknad på stilling i barnehagen som pedagogisk leder/ barnehagelærer Ingrid Elisabeth Skogly   her
2021/184 20210412 12.04.2021 Inngående brev Ingrid Skogly - Søknad på stilling som barnehagelærer i Leka barnehage Ingrid Elisabeth Skogly   her
2021/184 20210412 12.04.2021 Utgående brev Ingrid Skogly - Bekreftelse på mottatte søknader på stillingene ped.leder og barnehagelærer i Leka barnehage 'Ingrid Skogly'   her
2021/186 20210412 12.04.2021 Utgående brev Ingrid Skogly - Bekreftelse på mottatte søknader på stillingene ped.leder og barnehagelærer i Leka barnehage 'Ingrid Skogly'   her
2020/572 20210412 12.04.2021 Utgående brev Tor Arne Tryggestad - Oppsigelse av leieavtale for branngarasje Gutvik gnr 3 bnr 26 - eier Leka kommune Tor Arne Tryggestad   her
2021/203 20210412 12.04.2021 Utgående brev 10/6 - Bjørnar Solsem - Tillatelse til bygging av kai og flytebrygge på gnr 10 bnr 11 Bjørnar Solsem   her
2021/203 20210409 09.04.2021 Inngående brev 10/6 - Bjørnar Solsem - Søknad om bygging av kai og flytebrygge på gnr 10 bnr 11 Bjørnar Solsem   her
2020/705 20210409 09.04.2021 Inngående brev Arbeidstilsynet - Cafeflora - Omgjøring av vedtak om avslag Arbeidstilsynet   her
2020/181 20210409 09.04.2021 Inngående brev Dyrenes Rett - Skadefelling - Grågås og svaner DYRENES RETT   her
2020/535 20210409 09.04.2021 Inngående brev Statens vegvesen - Uttalelse til høring av planprogram og varsel om oppstart av reguleringsplan for Skei Havneområde i Leka kommune Statens vegvesen   her
2021/208 20210409 09.04.2021 Inngående brev Fysioterapeuten i Leka / Arnfinn Holand - Anmodning om utbetaling av tilskudd SMIL FYSIOTERAPEUTEN I LEKA Arnfinn Holand   her
2020/490 20210409 09.04.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Trøndelag - Innvilget erstatning for avlingssvikt 2020 - korn - Sigbjørn Vågan - Leka 10/5 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG   her
2021/158 20210409 09.04.2021 Utgående brev Test av ny prosedyre for godkjenning av dokumenter Beathe Mårvik   her
2021/158 20210409 09.04.2021 Utgående brev test Beathe Mårvik   her
2021/154 20210408 08.04.2021 Utgående brev Sør-Gutvik småbåtforening - Tilskudd til gjenoppbygging av flytekai i Gutvikvågen Sør-Gutvik småbåtforening   her
2021/201 20210408 08.04.2021 Utgående brev 9/40 - Bjørn Haug - Tillatelse til tiltak om bygging av garasje Haugsveien 356 Bjørn Kristian Haug   her
2020/658 20210408 08.04.2021 Utgående brev 2/36 - Mike Redelius - Tillatelse til tiltak - tilbygg Mike Redelius   her
2021/712 20210408 08.04.2021 Inngående brev IMDI - Til landets kommuner : regjeringens pressekonferanse onsdag 7. april oversatt til flere språk INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
2021/204 20210408 08.04.2021 Inngående brev Ermias Abraham Mengustu - søknad om lærlingeplass som helsefagarbeider Ermias Abraham Mengustu   her
2020/535 20210408 08.04.2021 Inngående brev Kystverket - Uttalelse til kunngjort oppstart av planarbeider og planprogram for Skei havneområde - Leka kommune - Trøndelag fylke Kystverket   her
2020/74 20210408 08.04.2021 Inngående brev Kystplan AS - Nabovarsel Skeisveien 30 - Vesentlig terrenginngrep - Søknad om dispensasjon fra arealplan og plan- og bygningslov KYSTPLAN AS   her
2020/74 20210408 08.04.2021 Inngående brev Jan Erling Pettersen - Søknad om dispensasjon fra arealplan og plan- og bygningslov - Skeisveien 30 JAN ERLING PETTERSEN m.fl.   her
2021/205 20210408 08.04.2021 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - Utkast til samarbeidsavtale mellom kommunene og den offentlige tannhelsetjenesten TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE   her
2020/685 20210408 08.04.2021 Inngående brev Revisjon Midt-Norge - Leka kommunes regnskap 2020 - Brev nr.4 REVISJON MIDT NORGE SA AVD STEINKJER   her
2020/632 20210408 08.04.2021 Utgående brev Leka Sjøfiske - Vedtak til søknad om tilskudd - SMIL LEKA SJØFISKE VIDAR FURRE   her
2021/147 20210407 07.04.2021 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - Møteprotokoll fra Eldrerådet Trøndelag sitt møte 6. april 2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE   her
Ingen tilgang 20210407 07.04.2021 Utgående brev HELFO - Avtale om direkte oppgjør for kommuner ***** ***** ***** ***** HELFO   her
Ingen tilgang 20210407 07.04.2021 Utgående brev HELFO - Avtale om direkte oppgjør for kommuner ***** ***** ***** ***** HELFO   her
2021/6 20210407 07.04.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Trøndelag - Tildeling av stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning for 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG   her
2020/464 20210407 07.04.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap, 989767445 Landbruksdirektoratet   her
2020/658 20210407 07.04.2021 Inngående brev 2/36 - Mike Redelius - Søknad om tilbygg Mike Redelius   her
2021/191 20210407 07.04.2021 Utgående brev Statsforvalteren i Trøndelag- 18/4 - Restaurering av fjøs på Vågøya i Horta - Behandling etter verneforskriften og Naturmangfoldsloven STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG   her
2021/38 20210407 07.04.2021 Inngående brev Skatteetaten - Styringsrapport til skattekreditor for periode 03/2021, sendt 07.04.2021 Skatteetaten   her
2021/185 20210407 07.04.2021 Inngående brev Hanne Eftedal Nordkvelle - Søknad Styrerstilling i Leka barnehage Hanne Eftedal Nordkvelle   her
2021/185 20210407 07.04.2021 Utgående brev Hanne Eftedal Nordkvelle - Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som styrer i Leka barnehage 'Hanne Eftedal Nordkvelle'   her
2021/201 20210407 07.04.2021 Inngående brev 9/40 - Bjørn Haug - Søknad om bygging av garasje Haugsveien 356 Bjørn Kristian Haug   her
2020/165 20210407 07.04.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Trøndelag - Informasjon om tilskuddsordning "eldre ut på middag" STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG   her
2021/191 20210407 07.04.2021 Inngående brev 18/4 - Tom Einar Ulriksen- Søknad om restaurering av fjøs i Horta - Vågøya Tom-Einar Ulriksen   her
2021/191 20210407 07.04.2021 Utgående brev Statsforvalteren i Trøndelag/Trøndelag fylkeskommune - Sak til uttalelse - Dispensasjon fra LNFR a område i kommuneplanens arealdel og forbud mot bygging i strandsonen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl.   her
2021/712 20210406 06.04.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Trøndelag - Ivaretakelse av barn og unge under tredje smittebølge STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG   her
2021/192 20210406 06.04.2021 Inngående brev Jacob Sandvik _ Søknad om tilskudd og lån fra Innovasjon Norge_ bruksutbygging tradisjonelt landbruk Jacob Andreas Sandvik   her
2021/192 20210406 06.04.2021 Utgående brev Jacob Sandvik - svar angående oppfølging av søknad til Innovasjon Norge Jacob Sandvik   her
2020/334 20210406 06.04.2021 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - Tilskudd til kjøp av digitale læremidler - skoleeier kan søke UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2021/712 20210406 06.04.2021 Inngående brev Inger Bletcher - Bønn fra en bekymret borger vedrørende medisinen Ivermektin - til forebygging mot covid-19 Inger Elisabeth Bletcher   her
Ingen tilgang 20210406 06.04.2021 Inngående brev Beate Johansen - Signert arbeidsavtale folkehelsekoordinator Beate Johansen   her
2021/189 20210406 06.04.2021 Utgående brev Inge Nilsen - Åpent brev til Leka kommune - refererer til folkemøte 10/3 - sykestue/helsesenter Inge Olai Nilsen   her
2021/156 20210406 06.04.2021 Utgående brev NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag - Signert samarbeidsavtale NAV HJELPEMIDDELSENTRAL TRØNDELAG TRONDHEIM   her
2021/192 20210406 06.04.2021 Inngående brev Jacob Sandvik _ Angående søknad om lån og tilskudd til bruksutbygging Innovasjon Norge Jacob Sandvik   her
2021/178 20210406 06.04.2021 Inngående brev Ole Hamnes - Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 970370544 Landbruksdirektoratet   her
2020/685 20210406 06.04.2021 Inngående brev Revisjon Midt-Norge - Leka kommunes regnskap 2020 REVISJON MIDT NORGE SA AVD STEINKJER   her
2021/184 20210406 06.04.2021 Inngående brev Branislava Marjanovic - Søknad på stilling som barnehagelærer Branislava Marjanovic   her